Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů

Reflexe. Vizuální umění!
Reflexe. Vizuální umění!

Československá republika během téměř 70 let své existence realizovala několik vln zásahů do soukromého vlastnictví svých občanů. O výzkumném projektu Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů rozmlouvá Michaela Vrchotová s jeho autory Kristinou Uhlíkovou a Janem Uhlíkem, dalším hostem je Konstantin Kinský.