RUDOLF TĚSNOHLÍDEK

29. květen 2002

PÁTEK 20:00. Páteční večer bude na stanici Vltava věnován tvůrci slavné Lišky Bystroušky, čarodějnice Ruhyryhyrahyrohy, psa Nevrč, který se rád pásl a dalších krásných postaviček. Některým z vás jméno spisovatele připomene knihu Čimčirínek a chlapci, vzpomeňme jeho básnické sbírky (Den, Rozbitý stůl), novinové články, soudničky a další tvorbu.

Večer je věnován životu a tvorbě Rudolfa Těsnohlídka, ale je zasvěcen také Leoši Janáčkovi. Oba umělci byli spjati nejen příběhem Lišky Bystroušky, ale i atmosférou Brna desátých a dvacátých let 20. století. V průběhu Pátečního večera tak uslyšíte například Říkadla, úryvek ze Zápisníku zmizelého, samozřejmě z Lišky Bystroušky a další Janáčkovu hudbu. Život Rudolfa Těsnohlídka byl plný tragických momentů. Jeho osud se pokusíme rekonstruovat na základě vzpomínek pamětníků jako jsou František Kožík (ten bude o Těsnohlídkovi vyprávět hned v úvodu večera), Bedřich Golombek, V. H. Brunner, Jaromír John a Edvard Valenta (většinou jeho kolegové z redakce Lidových novin), ale také na základě Těsnohlídkových vlastních vzpomínek na Lidové noviny. Soudívá se, že určitý komplex mohlo v budoucím novináři, básníku a spisovateli vyvolat už povolání jeho otce, který byl v Čáslavi pohodným čili rasem. Chlapci záhy zemřela matka a ke všemu byl nešťastným svědkem smrti svého spolužáka. Možná i proto, jak píše Bedřich Golombek, později "při ženách rozhodoval u něho moment utrpení." Smrt jeho první ženy Jindry Kopecké, snad sebevražda, snad nešťastná náhoda, k níž došlo při svatební cestě v norském Vestnes, ztroskotání druhého manželství, Těsnohlídkova nemoc ve 20. letech, kdy po léčení v Piešťanech dospěl v lednu 1928 k závěru, že jeho bolest je nevyléčitelná, a ukončil svůj život zastřelením v redakci Lidových novin. To všechno vyčteme také z básní ve sbírkách Den a Rozbitý stůl. A na druhé straně laskavé a úsměvné Příhody Lišky Bystroušky, jejímž předobrazem se stala slečna Marie z bílovické myslivny. Humorné soudničky, psané pro Lidové noviny (uslyšíte soudničku s názvem Facka malovaná). A také kapitola, která se týká tzv. bílovického jezulátka - opušťěného dítěte, jehož nalezení dalo podnět k založení české tradice tzv. vánočních stromů republiky. Atmosféru Brna počátku 20. století vám navíc zprostředkuje vzpomínka argotologa Otakara Nováčka, jak se v Brně (zvláště na Zelném trhu) mluvívalo na počátku 20. let. V pořadu v režii Petra Dufka účinkují Ladislav Cigánek, Jana Štvrtecká, František Derfler, Jiří Brož, Jiří Dušek, Jan Kučera a Martin Sláma. Pořad vznikl původně k 70. výročí úmrtí Rudolfa Těsnohlídka - Český rozhlas 3-stanice Vltava pořad vysílal v premiéře v lednu 1998. Právě v pátek 7. června uplyne 120 let od Těsnohlídkova narození, a tak vám při této příležitosti sto sedmdesát minut dlouhý komponovaný večer nabízíme v repríze. V komponovaném večeru, který v brněnském studiu Českého rozhlasu připravila Alena Blažejovská, uslyšíte verše z Těsnohlídkových básnických sbírek Den a Rozbitý stůl, soudničku Facka malovaná, úryvek z Příhod Lišky Bystroušky v podání Karla Högera a také pásmo Ludvíka Němce o Těsnohlídkem založené tradici vánočních stromů republiky. Alena Blažejovská

00068451.jpeg
Spustit audio