Kníže Metternich a jeho Evropa. Dokument o nejvýraznější osobnosti evropské politiky 19. století

17. březen 2017

Klemens Wenzel Nepomuk Lothar Metternich patří mezi nejvýraznější osobnosti evropské politiky 19. století. Přestože místně život a politika ministra zahraničí a později kancléře Metternicha s českými zeměmi úzce souvisí, v českých dějinách je jeho jméno zapsáno jako Čechům nepřátelské.

Toto hodnocení je zbytečně nacionálně vyhrocené – Metternich v době po skončení napoleonských válek, kdy zastával postavení nejmocnějšího muže v monarchii, nebyl o nic nepřátelštější k Čechům než k jiným národům monarchie, upřímně nesnášel jakékoli národně emancipační snahy, zejména německé. Jeho bytostný odpor k válce mu byl oporou při vyjednávání s Napoleonem i s koaličními spojenci proti němu – s Ruskem a Pruskem: v tom spočívá jeho nesporná politická zásluha a diplomatický výkon. To, že nepochopil, že svět se po Napoleonově porážce už nemůže vrátit do podoby, kterou měl předtím, svědčí o jeho zahleděnosti do vlastních představ a špatném citu pro společenský pohyb.

Rozhlasová mapa střední Evropy se zvláštním zřetelem ke Kynžvartu, Ratibořicům, Plasům a dalším místům v Čechách. Ve spolupráci s historikem Milanem Hlavačkou, správou zámku Kynžvart a Ratibořice, archivem v Plasích a za pomoci literárních dokumentů připravili Alena Zemančíková a Ondřej Vaculík.

Kníže Metternich prožil dlouhý život, většinou na společenském a mocenském výsluní. V jeho osudu hrála roli řada žen, které byly vedle politiky jeho druhou skutečnou vášní a u nichž měl – vedle politiky – také skutečný vliv a úspěch. Vídeňský kongres a sjednaný mír pro Evropu byl Metternichovým triumfem – následující léta mu sice přinesla bohatství a vysoké postavení spolu s vděčností císaře, ale vlivem kancléřova strnulého konzervativismu vedla pomalu k jeho pádu. Ten nastal v roce 1848, kdy kníže v přestrojení prchá z Vídně. Posledních deset let Metternichova života je spojeno se západočeským zámkem Kynžvart, kde kníže jako odepsaný, ale vážený politik přijímá návštěvy z nedalekých Mariánských Lázní, sepisuje své paměti a glosuje politické dění.

Páteční večer věnovaný kancléři Metternichovi, kterému ležela na srdci celá Evropa, zavede posluchače na zámky Kynžvart a Ratibořice, v rozhovoru s historikem Milanem Hlavačkou do Vídně, v dokumentech a korespondenci na místa bitev i jednání, a v doprovodu archiváře z Plas na místo posledního odpočinku Metternichova rodu.

autor: Eliška Závodná
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?