UDÁLOST

Rok moderního umění

U příležitosti stého výročí založení umělecké školy Bauhaus věnujeme rok 2019 architektuře, avantgardám a moderní době.

V dubnu 2019 uplyne 100 let od založení školy proslulé prosazováním funkcionalismu v architektuře a designu. Učiliště, které chtělo spojovat umění s řemeslem a tvůrčím aktem pronikat celou společností. Místo, na kterém působili Paul Klee, Vasilij Kandinskij, Lászlo Moholy-Nagy, Ludwig Mies van der Rohe, Oskar Schlemmer či Walter Gropius. A také místo na kterém se učila řada československých studentů.

Kultura se nedědí; kultura se dobývá.
Karel Teige

V roce moderního umění se budeme k Bauhausu hlásit třemi tematickými liniemi:
stavba, škola a inspirace

Nejnovější články

Stránky