UDÁLOST

Rok moderního umění

Vasilij Kandinskij

U příležitosti stého výročí založení umělecké školy Bauhaus věnujeme rok 2019 architektuře, avantgardám a moderní době.

V dubnu 2019 uplyne 100 let od založení školy proslulé prosazováním funkcionalismu v architektuře a designu. Učiliště, které chtělo spojovat umění s řemeslem a tvůrčím aktem pronikat celou společností. Místo, na kterém působili Paul Klee, Vasilij Kandinskij, Lászlo Moholy-Nagy, Ludwig Mies van der Rohe, Oskar Schlemmer či Walter Gropius. A také místo na kterém se učila řada československých studentů.

Kultura se nedědí; kultura se dobývá.
Karel Teige

V roce moderního umění se budeme k Bauhausu hlásit třemi tematickými liniemi:
stavba, škola a inspirace

STAVBA: Tematická linie vztahující se k samotné škole Bauhasu, jejímu étosu a ideovému zázemí a architektuře obecně. V každém čtvrtletí uvádíme původní cyklus o Bauhausu a architektuře v programové řadě Kontexty. Do této linie spadají také celodenní oslavy stého výročí Bauhausu i zvýšená pozornost a péče o současnou architekturu a urbanismus.

Bauhaus, budova školy

ŠKOLA: Bauhaus byl školou řemesel a umění. Jeho mistři a učitelé snažili hlavně reformovat uměleckého školství. V této linii připomínáme velké reformátory školství (Komenský, Rousseau, J. H. Pestalozzi, Maria Montessori ad.) a také 220 let od založení Akademie výtvarných umění.

László Moholy-Nagy: Návrh pro Státní operu v Berlíně

INSPIRACE: Bauhaus jako jedno z uměleckých hnutí 20. let inspiroval i československou avantgardu. Co z odkazu a dědictví naší avantgardy je živé? Umělecké sdružení Devětsil v čele s Karlem Teigem připomeneme hlavně na podzim.

Nejnovější články

Stránky