Ženy a Bauhaus? Galerie Jaroslava Fragnera připomíná sté výročí umělecké školy výstavou fotografií

11. březen 2019

Sté výročí založení umělecké školy Bauhaus připomíná Galerie Jaroslava Fragnera v Praze výstavou snímků fotografa architektury Filipa Šlapala. Autor se vydal do Desavy, kam se výmarská škola Bauhaus založená v roce 1919 architektem Walterem Gropiem v roce 1925 přesunula.

Fotografoval ale také brněnskou vilu Tugendhat architekta Ludwiga Miese van der Rohe a vydal se i do pražské osady Baba, kde jeden z přednášejících architektů na Bauhausu, Mart Stam, navrhl vilu pro manžele Paličkovy.

„Výstava je koncipovaná jako takový skicář, je to můj osobní pohled na Bauhaus. Zaměřuji se na vizuální stránku, hledám, co je pro daný dům typické,“ říká fotograf architektury Filip Šlapal, který fotil i budovu budoucího Muzea Bauhausu, které bude v Desavě otevřené v září.

Ženský element a Bauhaus

Výstavu, která bude otevřená do 14. dubna, doprovází projekce filmů a cyklus přednášek a debat, který začíná 11. března v 19 hodin. První přednáška má název Ženský element a Bauhaus. Jakou roli na této škole hrály ženy? A které studentky se prosadily ve svém oboru? Odpovědi přinese přednáška Markéty Svobodové z Ústavu dějin umění Akademie věd a autorky knihy Bauhaus a Československo 1918–1938.

Ženy snižují prestiž? Jak Bauhaus dodržoval svůj manifest o rovných příležitostech

Ann Albers: Uzel 2 (1947)

Letos slavíme stoleté výročí založení Bauhausu – architektonické školy, která se hlásila k ideálům pokroku a emancipace. Jak moc se tyto ideály projevily na postavení žen?

„Ženský element byl v řadách pedagogického sboru velmi omezený. Co se týče studentek, ve Výmaru byl podíl žen a mužů padesát na padesát, ale později se podíl žen snížil asi na třicet procent. Bylo to dáno i tím, že ve Výmaru existovala dvě ženská oddělení – tkaní a keramika, která byla ale po přesunutí do Desavy zrušena a škola se víc zaměřila na techniku,“ říká Markéta Svobodová.

Další přednášky:
Vladimír Šlapeta: Architektonické ozvěny Bauhausu
28. března v 19 h

Markéta Svobodová: Zahraniční studenti Bauhausu v meziválečném Československu
2. dubna v 19 h

moderovaná debata: Bauhaus: Kultura a politika
3. dubna

moderovaná debata: Vliv a odkaz Bauhausu
9. dubna

Spustit audio

Související