Historie a historky kolem Bauhausu

22. červen 2019

Co znamená pojem Bauhaus? Víme to dnes a věděli to jeho tvůrci ve své době? Pravděpodobně nikoliv. Jednotný styl Bauhaus neexistoval, jeden společný cíl však jeho tvůrci, pedagogové a žáci měli: „myslet“ svět jinak.

Svou tvář, v nejrůznějších proměnách, získával Bauhaus prostřednictvím svých pedagogů i žáků. 1 250 studentů z 29 zemí a čtyři desítky vyučujících – ti všichni spoluutvářeli instituci, která se v průběhu let stávala mýtem. Čtrnáct let stačilo, aby se o Bauhasu začalo hovořit jako o legendě. Mýtu.

Opravdové umění je život a opravdový život je umění

Připomínat si můžeme neopakovatelnou atmosféru těch let, sledovat často spletité osudy učitelů i žáků, jejich osobní kontakty, společné projekty, koncepty. A také mnohdy zapomínané osobnosti a jejich příběhy jako například: Michiko Yamawaki, Japonku v Dessau a novátorku textilního výtvarnictví v Japonsku. Lucii Moholy, publicistku, dokumentaristku, fotografku, která „zviditelnila“ Bauhaus. Margarete Heymann-Loebenstein a keramickou dílnu Haël, s keramikou nejenom pro všední den.

Legenda zvaná Bauhaus

Bauhaus, budova školy

Chcete se vypravit ve stopách zrodu moderního umění a nemělo by to být daleko? Vydejte se ve stopách Bauhausu do Německa. Začněte ve Výmaru, zastavte se v Desavě a svou výpravu ukončete v Berlíně. Seznámíte se tak se „stylem“ Bauhausu, reformované umělecké školy, která letos slaví 90. výročí svého založení.

Ani škola, ani vzdělávání – ale především život sám

V Bauhausu se neustále něco dělo, diskutovalo se, často dohadovalo, ale především experimentovalo. Proto ještě dnes nacházíme v umění málo toho, co už dřív nebylo v Bauhausu předjímáno, vytušeno, formulováno…

autor: Eliška Závodná
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...