Proměny Afriky v ukázkách z klasické i moderní literatury

31. srpen 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Afrika, psací stroj

Afrika obohatila světovou literaturu o řadu vynikajících spisovatelů, kteří svým originálním talentem k vyprávění a autentickým pohledem dokázali seznámit svět s Afrikou jako zemí neobyčejné kultury. O spisovatelích a jejich díle ve společenském kontextu i o situaci v současné Africe poslouchejte on-line.

Ve vltavských Kontextech se zpočátku zaměřujeme na nejstarší vrstvy africké literatury, a sice na griotské vyprávění o hrdinovi Sunďatovi. Pozornost věnujeme dvěma autorům z oblastí Pobřeží slonoviny a Mali: Ahmadou Kuruma (autor románu Alláh není povinen) a Amadou Hampaté Ba – autor hrdý na své fulbské etnikum, který sledoval jeho orální tradici, sbíral ji, vydával a svým konáním se snažil o náboženskou toleranci napříč vyznáními.

Pavla Jazairiová: Jela jsem do Afriky proto, abych se tam brodila v prachu

Pavla Jazairiová

Rozhlasová novinářka vydala rozšířenou verzi knihy Jiná Afrika. Můžou se Evropané na tento kontinent začít dívat bez předsudků?

Střetávání různých, zvláště jazykových vlivů můžeme pozorovat v moderní době v Alžírsku. Cílem francouzské kolonizace byla všestranná asimilace, což z kulturního hlediska znamenalo mimo jiné potlačování všeho arabského. Jedním z autorů, pro které se toto téma stalo tématem celoživotním, je spisovatel Kateb Yacine.

Náš pohled směřuje také do Kamerunu a povídáme si o dvou autorech, kteří se stali kritiky francouzské koloniální politiky, ale posléze každý z nich stanul na jiné straně, a také o současném stavu kamerunského literárního života… A saháme i do literatury egyptské. Jedním ze zásadních autorů je Nagíb Mahfúz, u nás dosud nedoceněný.

Od literatury občas přecházíme i k obecnějším otázkám – i když samozřejmě i ty právě literatura reflektuje. Problémy současné Afriky, pojetí a chápání času, soužití Evropanů a Afričanů, rasová nenávist, migrace – to jsou témata, ke kterým podává komentář Jana Hybášková, velvyslankyně EU v Namibii.

O spisovatelích a jejich díle ve společenském kontextu hovoří Pavla Jazairiová, Luboš Kropáček a Vojtěch Šarše.
Situaci v současné Africe komentuje Jana Hybášková.
Ukázky čtou Alena Zemančíková a Libor Vacek.

Připravila: Vladimíra Bezdíčková
Natočeno v roce 2018.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...