Podobenství o svatební hostině

12. říjen 2008
Ranní Slovo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Král vítá svatební hosty

Biblický text: Matouš 22, 1-14. Host pořadu: Vojtěch Soudský.

A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích:

S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy:

“Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!“

Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.

Potom řekl svým služebníkům: Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.

Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio