Petr Šesták: Kontinuita parku. Mezigenerační střet i další dění v jednom českém maloměstě

Protagonista románu Josef, který si nemálo slibuje od návratu na rodnou hroudu, zamíří do blíže neurčeného městečka v českém pohraničí. Má v plánu nejen učit na místním gymnáziu, ale především „pěstovat citlivé duše maloměsta“. Premiéru četby na pokračování z románu současného českého spisovatele poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Účinkuje: Viktor Kuzník
Připravil: Jan Němec
Režie: Radim Nejedlý
Premiéra: 16. 5. 2023

Petr Šesták (nar. 1981) vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, dva roky žil v obytné dodávce a křižoval Evropu s pojízdnou výstavou fotografií. Zkušenosti z nomádského života zachytil v poeticko-filozofickém cestopisu Kočovná galerie (2014). Ze zahraničních pobytů čerpal také témata a příběhy pro svou povídkovou knihu Štvanice (2015). Nějakou dobu působil dle vlastních slov v rodném Znojmě jako středoškolský profesor literatury a francouzštiny. V současné době žije především v Praze, provozuje analogové fotokabiny a organizuje kulturní akce v jednom malém příhraničním městě. Jeho zdařilý román Kontinuita parku (Host, Brno 2021) se vyznačuje jistou mírou autobiografičnosti.

Petr Nagy ve své recenzi knihy pro vltavskou Mozaiku trefně uvádí: Autor svůj román pojal do jisté míry též jako svébytný příspěvek k aktuální společenské debatě o naší novodobé historii. O tom svědčí i záměrná neurčitost a jistá schematičnost zvolených kulis (vykreslených ovšem velmi plasticky). V barvitých osudech některých postav se výmluvně odráží duch doby a prožitky generace, kterou formoval pád komunistického režimu a nástup nových technologií. (ČRo Vltava, Mozaika, 26. 8. 2021)

Jan M. Heller ve své recenzi na serveru iLiteratura (3. 12. 2021) píše: A úplně nejpřesvědčivější je Kontinuita parku v kontextu dnešní prózy ze současnosti. Jak už bylo naznačeno, vykračuje tento román dál za pouhou maloměstskou satiru i mimo pozici některých mladších spisovatelů, jejichž hrdinové svůj kritický světonázor dávají najevo tím, že tyhle hry prostě nehrajou.

autor: Jan Němec
Spustit audio

Související