Pavel Molek: Pokušení svatého Vojtěcha. Jan Hartl a Miroslav Táborský ve hře o životě českého světce

5. červenec 2024

Kam až sahá a co může představovat odpovědnost za druhé? Nadčasová otázka, kterou na historickém pozadí otevírá původní rozhlasová hra Pavla Molka Pokušení svatého Vojtěcha. Epizodu ze života českého biskupa natočil režisér Dimitrij Dudík s Janem Hartlem a Miroslavem Táborským v hlavních rolích. Poslouchejte online po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Osoby a obsazení: Vojtěch (Jan Hartl), Ostoj (Miroslav Táborský), Kosmas (Josef Somr), Střezislava (Lucie Trmíková), Svorad (David Novotný), Slavník (Ivan Řezáč), malý Vojtěch (Max Budiman), mnich (Jiří Knot), muž (Petr Šplíchal), kumpán 4 (Kryštof Rímský), kumpán 3 (Ondřej Bauer), kumpán 2 (Tomáš Kobr), kumpán 1 (Filip Kaňkovský) a žena (Jana Knappová)
Dramaturgie: Klára Novotná
Hudba: Radek Seidl
Režie: Dimitrij Dudík
Natočeno: 2019

Přišel na svět jako pátý syn Střezislavy a Slavníka, nejspíše roku 956 na hradišti v Libici. Když v dětství zázrakem vyvázl z těžké nemoci, vděční rodiče ho zaslíbili Panně Marii a zavázali se, že z něj vychovají kněze. Odeslali jej na studia do Magdeburgu, odkud se po devíti letech vrátil do Čech a po smrti svého předchůdce Dětmara byl zvolen druhým biskupem pražským. Vojtěch – jedna z nejpozoruhodnějších postav raných českých dějin, vytrvalý kazatel duchovní obrody, pozdější mučedník a světec.

Natáčení hry Pokušení svatého Vojtěcha, Jan Hartl

Byl příkladem toho, jak těžké je být doma prorokem. Odhodlání a zápal, s nimiž vstoupil do boje proti pohanským přežitkům a duchovnímu úpadku, narážely na nepochopení, lhostejnost a mnohdy i urážky a výsměch a časem donutily Vojtěcha k odchodu ze země. Nejprve jen dočasnému, z něhož se na naléhání církevních autorit vrátil do Čech s dvanácti řeholníky, a společně založili Břevnovský klášter.

Vztahy s panovníkem a šlechtou se však dále vyostřovaly a svévolnost svěřeného stáda rostla. Konflikt vyvrcholil, když rozvášněný dav porušil právo Božího azylu a zabil cizoložnou ženu, která se v nouzi a strachu uchýlila do kláštera. Tehdy zklamaný a rozhořčený Vojtěch znovu opustil Čechy a zamířil k bratrům benediktýnům do Říma.

Josef Somr, natáčení hry Pokušení svatého Vojtěcha

A právě okamžik, kdy biskup zůstává v samotě římské cely s bolestnou vzpomínkou na rodné Čechy, si vybral autor Pavel Molek jako východisko své rozhlasové hry Pokušení svatého Vojtěcha. K biskupovi přivádí jeho bývalého žáka, Ostoje, který vážil cestu do Říma s jediným cílem – přimět Vojtěcha k návratu. Vedla však jeho kroky upřímná starost o osud věřících ve vzdálených Čechách, nebo se za neočekávanou návštěvou skrývá ještě jiný záměr? A jak má volit Vojtěch? Která cesta je pro duchovní autoritu ta správná – setrvat obrácený k Bohu v bezpečí klášterní cely, nebo vrátit se zpět a znovu zažívat beznaděj v bohaprázdné zemi, na kterou však nedokáže zapomenout?

Natáčení hry Pokušení svatého Vojtěcha, Miroslav Táborský

Právě skrze toto dilema otevírá hra na historickém pozadí klíčovou a nadčasovou otázku, kam až sahá a co může představovat odpovědnost za druhé – otázku, s níž jsou konfrontovány elity v časech úpadku napříč staletími.

Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.