Osudy Josefa Čermáka, překladatele, znalce kafkovského díla a šéfredaktora Odeonu

15. leden 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Čermák, šéfredaktor nakladatelství Odeon

V úterý 14. ledna jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že zemřel Josef Čermák, historik a překladatel, znalec díla Franze Kafky a šéfredaktor někdejšího nakladatelství Odeon. Poslechněte si jeho Osudy. 

Narodil se 18. května 1928 v Roztokách u Jilemnice a rodný kraj v Podkrkonoší byl jeho milovaným místem, v němž, jak vyprávěl při natáčení svých vzpomínkových Osudů, se odehrávaly všechny jeho sny.

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval Josef Čermák bohemistiku, romanistiku a srovnávací dějiny literatur. Zásadní pro jeho další vědeckou i překladatelskou dráhu bylo setkání s Václavem Černým, který – pokud to politická situace počátku 50. let minulého století dovolila – jej učil a konzultoval s ním témata závěrečných prací.

Čtěte také

Roku 1961 se Josef Čermák oženil s Kristinou Fučíkovou, dcerou literárního kritika a nakladatele Bedřicha Fučíka. Pracoval jako redaktor, od listopadu 1952 ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, od roku 1966 přejmenovaném na Odeon. V letech 1969 až 1977 tam působil jako šéfredaktor a do roku 1990 jako hlavní lektor. Podoba i pověst elitního nakladatelského domu, produkujícího autorská i překladatelská díla zásadního významu, je tak jednou z jeho nemalých zásluh. Sám vzpomínal na krásná setkání se spolupracovníky i autory i na skvěle vypravené knihy, které se dostávaly ke čtenářům.

Z řady literárních lásek byla zásadní a hluboká ta k dílu Franze Kafky, jehož byl Čermák znalcem, překladatelem, a také editorem tuzemských i zahraničních vydání. Byl členem Společnosti Franze Kafky i spoluautorem libreta expozice Město K. Franz Kafka a Praha ve Franz Kafka Museum v prostorách Hergetovy cihelny v Praze na Malé Straně.

Je třeba říci, že při osobním setkávání tím, co Josef Čermák načerpal během svého bohatého života, rozhodně nešetřil. Jeho vzpomínkám udávala tón vlídnost, vřelá příchylnost k rodnému kraji, chápající a humor neztrácející pohled, shovívavý ke slabostem a pokleskům. Jeho výrazným rysem byla přátelská vstřícnost, laskavá otevřenost a ohleduplnost k uchování a šířené té lepší stránky světa.

Připravila: Milena M. Marešová
Technická spolupráce: Petr Janečka
Natočeno v roce 2015.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová