Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno. O vině, trestu, pomstě, puritánské morálce a (ne)schopnosti odpuštění

21. květen 2022

Poslechněte si strhující příběh ženy, která odmítá říct jméno otce svého nemanželského dítěte, a je proto veřejně odsouzena puritánským společenstvím. Věra Glatíková a Karel Höger v hlavní rolích dramatizace slavného románu, zasazeného do Nové Anglie 17. století. On-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Dramatizace: Pavel Šoltész
Osoby a obsazení: Hester Prynnová (Věra Galatíková), Roger Chillingworth (Karel Höger), pastor Artur Dimmesdale (Luděk Munzar), guvernér Bellingham (Vladimír Leraus), vdova Higginsová (Ludmila Burešová), žalářník (Jan Teplý), kapitán (Vladimír Čech), muž (Josef Patočka), 1. žena (Jaroslava Drmlová), 2. žena (Drahomíra Fialková) a vypravěč (Josef Červinka)
Dramaturgie: Josef Hlavnička
Překlad: Jarmila Fastrová
Režie: Josef Červinka
Natočeno: v roce 1975

Tvorbu amerického spisovatele Nathaniela Hawthorna (1804–1864) silně ovlivnila doba i místo, na kterém prožil většinu svého života. Narodil se v Nové Anglii, jeho předkové (ještě s příjmením Hathorne) patřili k prvním osadníkům východního pobřeží Severní Ameriky, kam dopluli v roce 1630. Rodištěm spisovatele se stalo město Salem, neblaze proslulé čarodějnickými procesy pořádanými puritány, v nichž sehrál důležitou úlohu jeden z jeho předků John Hathorne.

Právě potřeba vyrovnat se s účastí své rodiny ve fanatickém honu na čarodějnice podle některých literárních historiků nasměrovala Nathaniela Hawthorna na spisovatelskou dráhu. Vědomí hříchu silně zakořeněného v člověku i kritika puritánské víry se výrazně promítají do témat snad všech jeho literárních děl. V povídkách i románech proti sobě často stojí přísnými pravidly svázané a řízené společenství a vymykající se jedinec.

Podobně je tomu i v jeho nejslavnějším románu Šarlatové písmeno (The Scarlet Letter). Hlavní hrdinkou je Hester Prynnová, vdaná žena, která je svým manželem poslána z Evropy do Ameriky. Její manžel za ní má dorazit později. To se však nestane, po svém příjezdu na kontinent totiž Roger Prynne upadne do indiánského zajetí a postupem času začnou lidé věřit, že už nežije. Hester se tak stane prakticky vdovou a otěhotní s mužem, jehož identitu odmítá prozradit, i když je za to veřejně odsouzena a donucena nosit na prsou šarlatové písmeno na znamení cizoložství.

Po čase se Roger Prynne vrací z indiánského zajetí pod falešným jménem a s novou identitou (jako lékař). Rozhodne se pátrat po otci Hesteřiny nemanželské dcery, aby na něm uplatnil svou představu o spravedlnosti a především o pomstě.

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , Renata Venclová
Spustit audio

Související