Možnosti a meze dialogu. Inscenace Přes ploty poukazuje na současný stav Evropy

24. srpen 2018

Inscenace Přes ploty je výrazný počin i občanský akt režiséra Michala Skočovského uváděný ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti.

Jedná se o divadelní adaptaci stejnojmenné knihy původem slovenského publicisty a sociologa Fedora Gála. Kniha je přepisem emailové komunikace spisovatele s anonymem, který se představil jako Matěj. Týká se závažných otázek spojených s extremismem, populismem i s tématem holokaustu.

„Dialog! Nikdy nevíte, jak dopadne, ale důležité je, se o něj alespoň pokusit,“ tvrdí sociolog, dokumentarista a publicista Fedor Gál, jeden z autorů knihy Přes ploty, která zkoumá meze a možnosti dialogu.

Fedor Gál

Knihu vydalo v roce 2016 v původním slovenském znění nakladatelství Absynt, a v roce 2017 v českém překladu brněnské nakladatelství Větrné mlýny. Jedná se o neobvyklou sbírku dialogů, v podsadě zveřejněnou e-mailovou komunikaci. Před deseti lety Fedora Gála emailovou poštou oslovil mladý slovenský národní socialista Matěj, který si přál zůstat v anonymitě. V té době začal dialog, který trvá dodnes. Oba muži se baví o dějinách, osobním životě, Evropské unii, menšinách, extrémismu i o krizi identity. 

03638541.jpeg

Podobně jako je knižně vydaná e-mailová komunikace Fedora Gála a Matěje dokumentem o rozhovoru dvou názorově zcela odlišných lidí, je divadelní inscenace Přes ploty uváděná Slováckým divadlem v Uherském Hradišti v režii Michala Skočovského divadelním dokumentem o možnostech a mezích rozhovoru. Poukazuje také na fakt, že pro pochopení názorů zcela opačných je nutné překročit svou povýšenost nad těmi, s jejichž pohledem na svět nesouhlasíme, nebo s nimiž se neztotožňujeme.

Přes ploty - Pavel Majkus, Petr Čagánek, David Macháček, Monika Horká, Barbora Nesvadbová, Petra Staňková, Martin Hudec, Pavel Hromádka

Fedor Gál s radostí uvítal rozhodnutí Slováckého divadla divadelně adaptovat knihu Přes ploty. Rozprava o dialogu se tak podle něj dostane do povědomí dalších lidí, čím může nabýt mnohem větších rozměrů.

Zásadní je komunikovat. Musíte vést dialog. Nikdy nevíte, co si řeknete, co na vás na jeho konci čeká. Musíte se ale o to stále pokoušet. Ale zároveň musím přiznat, že existují hranice, za které se zkrátka jít nedá. A ty hranice nejsou jenom psychopati nebo sociopati. Dialog se nedá vést s člověkem, který absolutně postrádá charakter a emoce. Nedávno mě oslovili, abych vedl dialog s někým, kdo vedl kampaň naprosto bezcharakternímu politikovi a to znamená, že i on je bez charakteru. S takovými lidmi se vede dialog jen těžko. A pak mám ještě jednu osobní zkušenost, tvrdou a jednoznačnou: dialog se nedá vést s davem!
Fedor Gál

Když se herec Slováckého divadla Pavel Hromádka dozvěděl, že bude hrát Fedora Gála v inscenaci Přes ploty, bylo mu prý hned jasné, že to bude inscenace o něčem velmi důležitém.

Inscenace klade důležitou otázku, a to, zda má smysl mluvit s někým, kdo si myslí něco úplně jiného než vy. Zda má smysl, s takovým člověkem vést dialog, hovořit s ním, argumentovat. V dnešní době by se mohlo zdát, že to smysl nemá, zvláště když někoho označíme za neonacistu. Ale najednou se tady najde člověk, jako je Fedor Gál, který se rozhodne i s takovým člověkem mluvit. Je to možná dáno i tím, že právě onen zmiňovaný člověk s Fedorem Gálem mluvit chce. Je to on, který Fedora Gála oslovil. Aby ve společnosti nenastávaly žádné extrémní situace, je potřeba, abychom spolu mluvili.
Pavel Hromádka

Myšlenka divadelně uchopit knižní předlohu Přes ploty vzešla od režiséra Michala Skočovského a dramaturga Martina Kubrana. Podle Michala Skočovského poukazuje obsah dialogu mezi Fedorem Gálem a Matějem na současný stav Evropy.

Celou tou knihou prochází zásadní myšlenka, a to je důležitost dialogu, jeho okleštění a jeho možnosti. To je téma, na které jsme chtěli poukázat především. Lidé! POjďme se spolu konečně bavit a mějme na různé problémy různé názory. Pojďme si je vyvracet v nějakých přesně daných hranicích. Toto odhodlání dnes ve společnosti stále chybí. Setkáváme se s různými názorovými tábory, které ale nechtějí do dialogu vstoupit. To se jasně vykresluje nejen na stavu naší politiky, ale promítá se to i do nálady ve společnosti.
Michal Skočovský

Inscenaci hodnotila divadelní publicistka Pavla Bergmanová.

Z dialogu v inscenaci Přes ploty vyplývá jedna zásadní věc: nacházíme v něm poměrně jednoduchou odpověď na to, proč jsme dnes v takovém srabu. A to proto, že spolu neumíme vést dialog. Je to jednoduché, ale v té jednoduchosti je velká síla inscenace Michala Skočovského. Dokonce se vysvětlí, proč to vzniklo. Je to dáno určitou frustrací společnosti. V inscenaci se vracíme i do minulosti, i když slovenské. Ale jistou paralelu s českým polistopadovým vývojem tam najdeme. Inscenace nám také radí, že máme nejen vést dialog, ale naučit se druhému i naslouchat.
Pavla Bergmanová

Můžeme tedy závěrem s čistým svědomím říci, jaké jsou možnosti dialogu a kde jsou jeho meze? Myslím, že jednoznačná odpověď na tuto otázku není. Jak ale řekl Fedor Gál: „Důležité je komunikovat.“

Premiéra hry Přes ploty
Spustit audio