Miloš Rejchrt: Pokušení papeže Františka

21. červen 2019

„Papež upravil Otčenáš,“ tato zpráva nedávno mnohé křesťany zneklidnila.

Právem, neboť upravovat modlitbu, kterou své věrné naučil Ježíš, to by si neměl dovolit nikdo, ani papež. Jde ale jen o planý mediální poplach, ve skutečnosti římský biskup František Otčenáš neupravil, pouze vyjádřil souhlas s vydáním mírně obměněných liturgických textů, který nedávno přijali italští biskupové pro italsky mluvící katolíky.

Miloš Rejchrt: Nejen před svým prahem

Do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se zapojili dobrovolníci z Hosína na Českobudějovicku. V obci a jejím okolí sesbírali tři a půl tuny odpadků

Bájný Sisyfos byl odsouzen k trestu krutějšímu, než se zprvu zdálo.

Prosba týkající se pokušení je v novém misálu přeložena do italštiny větou, které by v češtině odpovídala formulace „nedopusť, abychom podlehli pokušení“.

Česky mluvící křesťany žádné přeučování modlitby Páně nečeká. Po dlouhá staletí stejně znějící prosba „neuveď nás v pokušení“ se měnit nebude.

Za úpravu italského překladu Otčenáše se papež František přimlouval už dlouho. Ne však z touhy po novotách, nýbrž naopak, ze snahy zachovat původní smysl prosby a vyrovnat se s významovým posunem italského slovesa indurre, která stále víc zní Italům jako „vnucovat“. Před časem řekl papež pro italskou televizi, že laskavý nebeský Otec nám určitě nic zlého nevnucuje, do zla pokušení nás uvádí Satan.

Miloš Rejchrt: Pomníky ano, sochy ne

Slavnostní odhalení památníku štábního kapitána Václava Morávka, Petr Pavel

„Stavět pomník cizí utlačovatelce národa vyznívá jako cynický výsměch humanistickým tradicím této země.“

Spor o to, zda Bůh může pokoušet anebo je strůjcem pokušení výlučně satan, není pro přemýšlivé křesťany pouhá hádka o slovíčka a nejspíš bude trvat dál. Všichni křesťané jsou ale zajedno: v tom, že pokušení samo je něco zlého, o co nestojíme a čemu určitě nechceme podlehnout. Přitom ale podlehnout je snadné, neboť jsme křehcí a rozbitní jako nádoby hliněné.

Abych sestoupil z výšin abstraktně znějících úvah, prozradím, s čím se mi svěřil přítel abstinující alkoholik. V létě raději nevychází do pražských ulic, neboť v zahrádkách na chodníku před hospodami se konzumuje pivo a ta vůně zlatého moku, linoucí se v horku z půllitrů, je mu pokušením. Kdyby podlehl, zase by to skončilo pobytem v léčebně, nejspíš opět neúspěšným.

V nedávné minulosti hodně i vzácných lidí podlehlo pokušení spolupráce  s komunistickou Státní bezpečností – a těžké bylo nepodlehnout, když třeba slibovali, že za pouhý utajený podpis se vaše nadané dítě na další studia dostane. A dnes, v kolika zcela neabstraktních pokušeních se ocitají úředníci na stavebním úřadě či policisté vyšetřující trestnou činnost lidí vlivných a bohatých.

Miloš Rejchrt: Ať jiní šťastní jsou

Magdalena Dobromila Rettigová (kolem roku 1840)

31. ledna 1785 se narodila Magdalena Dobromila Rettigová, autorka slavné Domácí kuchařky.

Pokušitel je vždycky Satan, tedy škůdce, který nás chce zničit -  tento papežův výklad je dobrou pomůckou ve chvílích, kdy už jsme se v nějakém pokušení ocitli. V takové situaci může být velmi užitečné rozpomenout se, že satan je lhář a podvodník a přistoupíš-li na jeho nabídky, on se ti nakonec peklem odmění.

Pokušení je zlá hodina a obstát je ukrutně těžké. Ježíš, když byl pokoušen satanem na poušti, obstál. Nedá se ale říci, že nad pokušitelem zvítězil. On mu pouze nepodlehl. To je asi maximum možného i pro každého z nás a je k tomu někdy třeba více síly, než v nás je. Proto je nejlepší se nebezpečí podlehnutí preventivně vyhýbat a nadále po staročesku prosit „neuvoď nás v pokušení“.

autor: Miloš Rejchrt
Spustit audio