Magnesia litera 2023 se s Knihou roku vrací zpět k poezii. Ocenění získal Miloš Doležal, Viktor Špaček i Petr Hruška

17. duben 2023

Poprvé od roku 2009 se stala Knihou roku poezie – působivý osobní, ale nesentimentální žalozpěv Miloše Doležala za milovanou ženou nazvaný Jana bude brzy sbírat lipový květ. Literu za prózu získal Čistý, skromný život Viktora Špačka a Literu za poezii obdržel Petr Hruška za sbírku Spatřil jsem svou tvář.

Čtěte také

Občerstvené ceny Magnesia litera rozdaly nové žánrové trofeje už den před hlavním ceremoniálem, přičemž ocenění autoři byli lety tak navyklí na přehlížení svého zaměření zástupci „vysoké literatury“, že je tenhle alibistický odsun na vedlejší kolej ani neurazil, a naopak radostně kvitovali své připuštění na stupně vítězů. V kategorii fantastiky kraloval osmý díl sci-fi ságy Mycelium Vilmy Kadlečkové s názvem Program apokalypsy, ovšem ocenění se zjevně dostalo celému autorčinu smělému počinu, který se dá co do promyšlenosti zápletky, postav i fikčního světa srovnat se zahraničními sci-fi sériemi podobného ražení.

Mezi detektivkami zvítězila Šelma, druhá kniha Františka Šmehlíka, která je zároveň prvním dílem plánované trilogie. A nejlepší humoristickou knihou se stal druhý svazek výboru komiksových stripů Martina Macha Ondřeje a kreslířky Lely Geislerové, které pod názvem Zen žen v časopisu Respekt každý týden ukazují partnerské mikrosituace „ze života“.

Pocit, že svět nelze objevit

Čtěte také

Hlavní ceny pak v jistém smyslu připadly básníkům. Knihou roku, o níž (podobně jako o Debutu roku) hlasuje zhruba dvousetčlenný sbor, který tvoří lidé všech profesí knižní branže, se stala niterná výpověď truchlení, jejíž autor by „dal všechno za to, aby ji nemusel napsat“ ‒ básnická sbírka Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ.

Vítězem v nejsledovanější kategorii prózy se stala poťouchle deziluzivní a přesto místy jímavá kniha každodennosti a slabosti Čistý, skromný život, druhá povídková sbírka básníka Viktora Špačka. V samotné kategorii poezie pak cenu převzal Petr Hruška, nominovaný roku 2013 se sbírkou Darmata, za kterou tehdy získal Státní cenu za literaturu. Letos oceněná kniha Spatřil jsem svou tvář připomíná první obeplutí zeměkoule před pěti sty lety a ve čtyřiceti básních a jedné rozsáhlejší skladbě klene tragikomický obraz fiktivní plavby. 

Daleko za okraj celého světa

Čtěte také

„Přestože kniha čítá jenom padesát čtyři stran, má z nominovaných dětských knih nejblíže k románu a navíc je básnickou prózou. Vymyká se už formátem, ale i příběhem o předčasném dospívání ve vyloučené lokalitě,“ popsala publicistka Kateřina Čopjaková pro vltavskou Mozaiku knihu Jany Šrámkové Fánek Hvězdoplavec, doplněné křehkými ilustracemi původem běloruské výtvarnice Margarity Khavanski, která si z letošního klání odnesla Literu za knihu pro děti a mládež. Nejen poezií, ale i prózou a dramatem se zabývá i Literou oceněná naučná publikace Vladimíra Papouška s kolektivem, monografie Chór a disonace pojednávající o české literatuře v letech 1947–1963 a reflektující rozpory doby. Vítězný publicistický titul Dějiny lidí Martina Rychlíka zase zkoumá univerzálie v různých kulturách a prostředích, aby objasnil, jak truchlíme, pracujeme, radujeme se, stolujeme a vůbec fungujeme ‒ a co všechno máme společného. 

Magnesia Litera 2023

 • Kniha roku: Miloš Doležal: Jana bude brzy sbírat lipový květ (Revolver Revue)
 • Litera za prózu: Viktor Špaček: Čistý, skromný život (Host)
 • Litera za poezii: Petr Hruška: Spatřil jsem svou tvář (Host)
 • Litera za knihu pro děti a mládež: Jana Šrámková: Fánek hvězdoplavec (Běžíliška)
 • Litera za publicistiku: Martin Rychlík: Dějiny lidí (Academia)
 • Litera za naučnou literaturu: Vladimír Papoušek a kol.: Chór a disonance (Akropolis/FF JU)
 • Litera za nakladatelský čin: Jan Zábrana: Spisy (Torst)
 • Litera za překladovou knihu: Douglas Stuart: Shuggie Bain (Přel. Lenka Sobotová, Paseka)
 • DILIA Litera za debut roku: Patrik Banga: Skutečná cesta ven (Host)
 • Litera za detektivku: František Šmehlík: Šelma (Argo)
 • Litera za fantastiku: Vilma Kadlečková: Mycelium VIII: Program apokalypsy (Argo)
 • Litera za humoristickou knihu: Martin Mach Ondřej, Lela Geislerová: Zen žen (Labyrint/Paseka)
 • Kosmas Cena čtenářů: Václav Dvořák: Písečníci a probuzení krále (Václav Dvořák)
 • Cena Magnesia za přínos knižní kultuře: Adolf Knoll za rozvoj digitalizace rukopisů, starých tisků a novin a jejich široké zpřístupnění odborné komunitě i veřejnosti
Spustit audio

Související