Ladislav Grosman: Obchod na korze

Natáčení hry Obchod na korze, v hlavních rolích Jaroslav Plesl a Zdena Procházková
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Natáčení hry Obchod na korze, v hlavních rolích Jaroslav Plesl a Zdena Procházková

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

Kolik rozcestí čeká na cestě k peklu? Arizace ve válečném Slovensku svede dohromady osudy stařičké židovky Rozálie Lautmanové a prostého truhláře Tona Brtka, jenž se nečekaně stane jejím správcem. Tragikomický příběh o dobrých úmyslech ve službách zla proslavila především filmová verze režisérů Kadára a Klose. Rozhlasové zpracování Grosmanovy novely nastudoval Petr Mančal s Jaroslavem Pleslem a Zdenkou Procházkovou v hlavních rolích. Poslouchejte on-line týden po odvysílání.

Je válka a uprostřed malého východoslovenského městečka pomalu roste k nebi Mohyla vítězství hlásající obyvatelům známé a výmluvné poselství: Za Boha život – za národ svobodu. Ve stínu dřevěného jehlanu probíhá bez velkého rozruchu konfiskace židovského majetku a jeho převod do árijských rukou. Bohatší podniky si rychle rozdělí ti nahoře, ale obchůdek s galanterním zbožím je pro velitele Hlinkových gard Markuse Kolkockého vítanou možností narovnat, alespoň naoko, vztahy se švagrem. Truhlář Tono Brtko se tak nečekaně stane správcem poloprázdných krabic s knoflíky a krajkami, ale také jejich majitelky, nahluchlé stařičké židovky Rozálie Lautmanové. Nakrátko se zdá, že okolnosti dovolí Tonovi hrát pro své nejbližší úlohu arizátora, a přitom osamělou vdovu chránit a pomáhat jí. V okamžiku, kdy mají být Židé z města deportováni, je však postaven před zásadní volbu.

Obchod na korze, režie: Ján Kádár a Elmar Klos

Tragikomický příběh z časů arizace v klerofašistickém Slovensku, inspirovaný skutečnou událostí, uveřejnil spisovatel Ladislav Grosman poprvé v povídce Past pro časopis Plamen v roce 1962. O tři roky později ho vydal rozpracovaný do podoby novely nazvané Obchod na korze a s režiséry Jánem Kadárem a Elmarem Klosem se rovněž podílel na přípravě scénáře stejnojmenného filmu. Snímek se strhujícími hereckými výkony Jozefa Kronera a Idy Kamińské a s jedinečnou hudbou Zdeňka Lišky získal vedle řady dalších ocenění také historicky prvního Oscara (1966) pro československou kinematografii. Přestože záhy, po roce 1968, zamířil film na dvacet let do trezoru, Grosmanovu dílu zajistil nesmrtelnost.

Replika obchodu na korze v Sabinově

Rozhlasová adaptace, kterou drama o nenápadném kompromisu se zlem ožívá ve zvukové podobě, vychází z literární verze. Do role v jádru poctivého truhláře Tona Brtka, jenž však stiskne ďáblovi podanou ruku, obsadil režisér Petr Mančal herce Jaroslava Plesla. Židovku Rozálii Lautmanovou svěřil Zdence Procházkové a využil tak nejen její velké herecké i životní zkušenosti, ale také česko-německé bilingvní dispozice, díky nimž zvládla herečka i pasáže v jidiš. Brtkovu ženu Evelínu, lačnící po majetku i společenské prestiži, si zahrála Petra Špalková, velitele gardistů Kolkockého Jiří Vyorálek. V dalších rolích se představí Andrea Elsnerová, Viktor Preiss, Miroslav Hanuš či Jiří Štrébl. Klíčovou úlohu při přípravě rozhlasové inscenace mají tvůrci zvukového řešení – skladatel Hanuš Axmann, zvukový designér Ondřej Gášek a mistr zvuku Dominik Budil.

Natáčení hry Obchod na korze, Zdena Procházková

Obchod na korze není jen naléhavým připomenutím toho, že ústupek zlu nikdy není nevinný, ale také skutečnosti, že odpovědnost za stav věcí přijímáme i pasivitou, lhostejností a mlčením. Závěr starého a úsvit nového roku je dobrou příležitostí nechat tuto zprávu v Grosmanově dramatickém příběhu naplno rozeznít.

Ladislav Grosman
Obchod na korze

Účinkují: Jaroslav Plesl, Petra Špalková, Jiří Vyorálek, Andrea Elsnerová, Zdenka Procházková, Miroslav Hanuš, Jiří Štrébl, Viktor Preiss, Luboš Veselý a Martin Písařík

Dramatizace: Klára Novotná
Režie: Petr Mančal
Dramaturgie: Renata Venclová, Klára Novotná
Hudba: Hanuš Axmann
Zvukový design: Ondřej Gášek
Mistr zvuku: Dominik Budil

Natočeno v roce 2018.