Kotěra je autorem jediné pražské tramvaje. Secesnímu salónnímu vozu se říká primátorská tramvaj

17. prosinec 2021

Renovace secesního skvostu trvala třicet let, ale dnes už Prahou projíždí jen výjimečně. Světle zelený vůz s bílou střechou, později známý jako „primátorská tramvaj“, navrhl architekt Jan Kotěra pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900. A ačkoli se už desítky let traduje, že Kotěra navrhl i další pražské tramvaje, podle nejnovějších zjištění je jeho dílem jen tento umělecky pojatý vůz.

„Primátorskou tramvaj“ můžeme obdivovat v Muzeu MHD v pražských Střešovicích a mezi povětšinou červenými vozy, ji nelze přehlédnout. „Salónní vůz byl speciální zakázkou Ringhofferových závodů zhotovenou v rámci exponátů na Světovou výstavu v Paříži, pojatou od počátku výjimečně a exkluzivně,“ popisuje Robert Mara, vedoucí archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy. A pokračuje: „Vůz stál na základu pražských čtyřnápravových tramvají s otočnými podvozky, což už samo o sobě byla nejmodernější koncepce. Jan Kotěra se věnoval především vozové skříni s bohatým prosklením a zakázkovým interiérem s křesílky, stolky a moha uměleckými detaily.“

Vůz, který se pyšnil podvozky Maximum Traction, jezdil od roku 1904 na pravidelné lince mezi Národním divadlem a Královskou oborou

Po skončení Světové výstavy byl vůz využíván pro linkový provoz a sloužil také pražskému primátorovi. V druhé polovině 20. století však výstavní tramvaj potkal krušný osud. „Veškeré symboly prvorepublikové buržoazie byly postupně odstraňovány, a tak byl vůz přebudován na vůz mateřských škol, který jezdil do počátku 70. let. Celý původní interiér byl demontován a na secesních křesílkách svačili dělníci v ústředních dílnách,“ vypráví Robert Mara.

Vozem mateřských škol se Kotěrova „dvoustovka“ stala na začátku 50. let

Renovace zdevastovaného vozu byla náročná a trvala zhruba třicet let. „Chybí už jen americké podvozky Maximum Traction, které bude třeba zhotovit jako repliky podle dobových výkresů,“ dodává vedoucí archivu.

Ačkoli se dlouhá léta traduje, že i „staré pražské tramvaje“, které jezdily až do roku 1974, navrhl Jan Kotěra, nejnovější poznání ukazuje, že to tak nejspíš nebylo.

Původní interiér salónního vozu č. 200 s křesílky a stolky

„Je pravda, že v literatuře najdeme mnoho zmínek, které připisují autorství těchto tramvají, vyráběných v letech 1905 až 1933, Janu Kotěrovi. Snažili jsme se původ této legendy objasnit, ale v žádných dobových materiálech, v technické dokumentaci, ani v zadávacích podkladech, které se dochovaly v poměrně ucelené formě, neexistuje jediná zmínka, že by Ringhofferovy závody nebo Elektrické podniky na těchto vozech s Kotěrou spolupracovaly. Samozřejmě, nemůžeme vyloučit, že Kotěra konstruktéry vagónky inspiroval, ale pokud ano, tak pouze nepřímo. Alespoň se tak domníváme podle současného poznání,“ vysvětluje Robert Mara.

Spustit audio

Související