Když nehoříte, nezapálíte. ZUŠky a jejich učitelé probouzejí v dětech lásku k umění

21. květen 2018

Česká republika má jednu z nejhustších sítí škol, které podporují umělecký rozvoj dětí. Ve čtvrtek 24. května se téměř všechny zapojí do celonárodního happeningu ZUŠ Open.

V ČR je zapsáno 498 základních uměleckých škol, do kterých přicházejí děti od pěti let a některé zůstávají až do pozdního věku. Podle Jaroslavy Komárkové, ředitelky Základní umělecké školy Josefa Bohuslava Foerstera v Jičíně, na školách převládá hudební výuka, ale prostor se věnuje i literatuře, výtvarnému umění a tanci. "Základní umělecké školy jsou součástí státního vzdělávacího systému. Mají rámcový vzdělávací program, následně školní vzdělávací program a plní učební plány. Vzdělávání je tedy opravdu komplexní," upřesňuje Komárková. Za posledních 10 let začal zájem o ZUŠky opět růst. "Stále dominuje hra na klavír, zobcovou flétnu, kytaru. Ale přibývají i smyčcové nástroje. Popelkou jsou dechové nástroje, které většinou rodiče domů nechtějí," vyjmenovává Jaroslava Komárková.

Výuka k estetickému cítění i kolektivní zodpovědnosti

Podle Ireny Pohl Houkalové, hlavní koordinátorky ZUŠ Open, jsou základní umělecké školy fenoménem, který si málo uvědomujeme, a nedochází nám jeho výjimečnost.

AUDIO: Den se základními uměleckými školami. První ročník celostátní akce ZUŠ Open ve speciálním vysílání

Den se základními uměleckými školami

Z iniciativy pěvkyně Magdaleny Kožené předposlední květnový den výrazně vstoupily do veřejného prostoru základní umělecké školy. Celostátní happening ZUŠ Open si dal za cíl upozornit na evropskou jedinečnost tohoto tuzemského vzdělávacího systému a získat podporu pro nadační fond. Do projektu se zapojilo v České republice 355 ze 488 základních uměleckých škol.

"Něco tak přirozeného, jako je bývalá liduška, je pro některé spoluobčany velmi vzdálené. Přitom tato kvalitní místa mohou odmala rozvíjet a kultivovat talent dětí, zaměřit se na opravdové hodnoty a naučit je rozlišovat to krásné a etické." Jaroslava Komárková k tomu doplňuje, že se navíc děti učí zacházet s emocemi, vlastním úsudkem. Seznamují se s kolektivní zodpovědností - jejich motivací k přípravě na vystoupení bývá i obava, aby to ostatním nepokazily.

350 měst ožije koncerty a vystoupeními, chystá se ZUŠ Open

"Zřejmě jen zlomek dětí se bude umění věnovat profesionálně, ale všechny se naučí ovládat své tělo, hudební nástroje či výtvarné potřeby, aby se po odchodu ze ZUŠky dokázaly samy spojit s dalšími kamarády, společně improvizovat a věnovat se umění," v tom spatřuje Jarka Komárková významnou úlohu ZUŠek. Nadační fond Magdaleny Kožené pořádá již druhý ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open 2018, do kterého se zapojilo na 400 základních uměleckých škol z celé České republiky.

Jen ze zlomku dětí se stanou profesionální umělci, ale všechny budou po odchodu ze ZUŠky schopné spojit se s dalšími a věnovat se umění.
Jaroslava Komárková

"Program nabídne na 1 000 akcí po celé republice a naší snahou je ukázat, jak je vzdělávací program základních uměleckých škol celistvý a pestrý," popisuje Irena Pohl Houkalová. V 350 městech proběhnou koncerty, průvody, happeningy, autorská představení, muzikály, vystoupení na neobvyklých místech. Ve všech krajích se do programu zapojili i profesionální umělci. "Navázali jsme též spolupráci s významnými kulturními institucemi jako je například Pražské jaro," doplňuje Pohl Houkalová. Ti všichni cítí potřebu podpořit unikátní systém základního uměleckého vzdělávání českých dětí.

Hosty ArtCafé byly kromě Jaroslavy Komárkové a Ireny Pohl Houkalové i Kateřina Škárová a Mariana Tůmová studentky zpěvu ze Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové v Brně, které letos získaly 1. cenu v celostátním kole na pěvecké soutěži pořádané MŠMT ČR.

Záznam celého ArtCafé včetně příspěvků od kolegů z Radia Wave a hudby českých kapel podle výběru Michala Pařízka si můžete poslechnout zde:

Spustit audio

Související