Gabriela Vrasírová Vorbová: Stále se můžeme starat o kulturní podhoubí

24. duben 2018
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Gabriela Vraspírová Vorbová

Letos po desáté se koná v Poličce soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů, jejímž smyslem a posláním je pěstovat v dětech povědomí o díle a osobnosti tohoto ve světě uznávaného skladatele.  Díky tomu, že probíhá v jeho rodišti, mají navíc účastníci možnost poznat krajinu, která se do Martinů hudby tolik otiskla.

„Pro děti to není jednoduchá a prvoplánová hudba, musí se jí učit poslouchat, ale je záhodno, abychom se jí prokousávali a snažili se o co nejlepší  interpretaci. Proto naše přehlídka existuje“ říká  Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka poličské Základní umělecké školy, která je pořadatelem soutěžní přehlídky. Ta má záměrně specifický systém hodnocení v tzv. pásmech, což znamená, že všechny děti jsou oceněny a každé má možnost zažít úspěch.

„To je velmi motivující, aby se dařilo pokračovat v šíření  a častější interpretaci díla Bohuslava Martinů v řadách dětí od 5 do 20 let“, což je věkové ohraničení soutěžní přehlídky.

Když jsem byla v roce 2000 v New Yorku, byla jsem překvapena, jak Američané Bohuslava Martinů znají a jak moc ho mají rádi. Přepadl mě smutný pocit, možná proto, že sama z Poličky pocházím, že u nás v Čechách zdaleka tak rozšířený a oblíbený není. Jsem ráda, že se to posouvá kupředu, je to vidět i v našem případě, začínali jsme s pár desítkami účastníku, v roce 2014 jsme měli soutěžících 485.

AUDIO: Den se základními uměleckými školami. První ročník celostátní akce ZUŠ Open ve speciálním vysílání

Den se základními uměleckými školami

Z iniciativy pěvkyně Magdaleny Kožené předposlední květnový den výrazně vstoupily do veřejného prostoru základní umělecké školy. Celostátní happening ZUŠ Open si dal za cíl upozornit na evropskou jedinečnost tohoto tuzemského vzdělávacího systému a získat podporu pro nadační fond. Do projektu se zapojilo v České republice 355 ze 488 základních uměleckých škol.

Ve Vizitce jsme mluvili všeobecně o základním uměleckém školství, českém unikátu, o který je potřeba stále pečovat. Veliký smysl vidí Gabriela Vraspírová Vorbová v akci ZUŠ Open, kterou zaštiťuje Magdalena Kožená a jejíž další ročník proběhne na konci května: 

Tím, že nás ZUŠ Open pozvala ulic, jsem zjistila, že lidé, kteří sami nebo jejich děti neprošli tímto systémem, naprosto netuší, co se za zdmi našich budov děje a co zde všechno děláme, nemají nejmenší představu, jak je ten systém zorganizovaný. Pochopila jsem, v jakém vakuu se nachází základní umělecké školství. Je to opravdu skvělý nápad a patří za to Magdaleně Kožené velký dík!

Klavíristka Gabriela Vraspírová Vorbová prošla klasickým hudebním vzděláním – ZUŠ, konzervatoř, Akademie múzických uměni, věnovala se středoškolské pedagogice, koncertní činnosti. Přesto ji práce s dětmi vždy připadala nejsmysluplnější: „Je jednoznačné, že práce s dětmi mě těší,  to jsou ty nepopsané listy, do kterých co vložíte, to se vám vrátí. To potřebuju“ 

Spustit audio