Karel Kryl: Země lhostejnost

7. duben 2014

Od pondělka 7. dubna vysílá Český rozhlas v programové řadě Psáno kurzívou pětidílný cyklus Karel Kryl: Země lhostejnost. Jde o Krylovy politické komentáře z roku 1992, vybrané z knihy, kterou vydalo nakladatelství Torst.

Kryl je publikoval pouze v regionálních denících s nevelkým dopadem, v médiu s celostátním dosahem tedy zaznívají v premiéře. Texty jsou doplněny Krylovými písněmi.

Tereza Adámková vybrala publicisticko-umělecké tvary se specifickou Krylovou poetikou. Kniha Země Lhostejnost, vydaná nakladatelstvím Torst, přináší úplný soubor politických komentářů Karla Kryla z let 1990–93.

Je nejen splátkou jednoho z výrazných dluhů, které máme vůči jejímu autorovi, ale i překvapivě aktuálním a výrazným hlasem do diskuse o přítomnosti a budoucnosti české společnosti, politiky a kultury.

Krylovy články ukazují, jak mimořádného a vskutku nezávislého politického komentátora v něm česká a slovenská společnost ztratila. Vzhledem k nepřízni rozhlasových a novinových redaktorů na počátku devadesátých let neměl Karel Kryl možnost své publicistické texty představit širší čtenářské a posluchačské obci.

I proto jeho komentářů vzniklo mezi léty 1990 a 1993 jen dvacet osm. Dosah regionálních periodik Moravskoslezský den a Znojemsko, v nichž většina těchto textů vyšla, byl minimální. Kniha Země Lhostejnost tedy zásadním způsobem doplňuje obraz zpěváka, skladatele a básníka Karla Kryla. Ukazuje jej jako výsostně politického člověka s širokým vzděláním, záběrem zájmů a tvořivě blízkým vztahem k českému jazyku, který ve své publicistice rozvinul jako málokdo z jeho generace.


Pro rozhlas připravila a režii má: Tereza Adámková v Tvůrčí skupině Brno

autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?