Karel Hvížďala: O sebelži a nebeské harmonii

Novinář Karel Hvížďala

Román Pétera Esterházyho Nebeská harmonie začíná větou: Je zatroleně těžké lhát, když jeden nezná pravdu. Ale jak říká ve svém eseji Karel Hvížďala: ...zároveň platí, že nesmysl mluví silnějším jazykem než smysl.

Smysluplná a logická výpověď je založená kdesi ve staleté zkušenosti, a proto se stává samozřejmostí.

Jenomže druhů logiky je ve skutečnosti víc a je možné s nimi dojít k rozličným závěrům.

Jak to platí v naší době a jaká jsou možná východiska z této situace, těmito otázkami se zabývá autor ve svém prosincovém eseji.


Autor a interpretace: Karel HvížďalaRežie: Dimitrij Dudík

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby