Johann Sebastian Bach: Tři gambové sonáty

20. září 2023

Nová nahrávka violoncellisty Štěpána Filípka a klavíristky Sáry Medkové. Obsahuje tři půvabné gambové sonáty Johanna Sebastiana Bacha hrané s ohledem na stylovou interpretaci barokní hudby, ovšem na moderní nástroje. Hodnocení připravil Milan Bátor.

(…) Protagonisté alba mohli nabídnout jiné atributy, jako je pochopení skladatelského záměru, přijatelná míra osobní kreativity, empatická souhra a logické modelování hudebních frází. Od možnosti k transparentnímu ztvárnění, však po vyslechnutí nahrávky zůstávají nemalé pochybnosti. Převládají smíšené pocity z nejasného zvuku a dezorientovaného vedení hlasů. Zarážející je nedotažená intonace violoncella, která se ozývá ve většině rychlých pasáží. Zvuk nahrávky je obtížně srozumitelný a zastřený. Chybí mu měkkost a příjemná akustika. Je to dvojnásobná škoda, protože na albu Filípka a Medkové najdeme také hezká místa. V nejlepších momentech slyšíme schopnost vyprávět a získat nadhled nad polyfonií. (…)

Spustit audio

Související

  • Telemannia

    Nahrávka flétnistky Marty Kratochvílové a kontrabasisty Mariana Friedla. Jde o nový pohled na interpretaci barokní hudby. Hodnocení připravil Milan Bátor.

  • Nové album Belly Adamove There Is Home je o hledání skutečného domova

    Altistka Bella Adamova na své nové desce zahrnula do tématu domova písně Pavla Haase, Gustava Mahlera Modesta Petroviče Musorgského a Benjamina Brittena.

  • Il Boemo

    Hudba z oper Josefa Myslivečka, kterou v souvislosti s životopisným filmem o tomto skladateli pozdního baroka nahrálo Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse.