Hermann Hesse: Hodiny na zahradě

00566655.jpeg

Jako si náš Karel Čapek potřeboval odpočinout od práce u stolu a napsal Zahradníkův rok, podobný únik manuální činností na zahradě hledal a knihou nás v roce 1929 obdaroval i německy píšící spisovatel a básník Hermann Hesse. V roce 1931 přesídlil v obci Montagnola, ležící v italské části Švýcarska, do vily, propůjčené mu k doživotnímu užívání jeho příznivcem. Pod vilou se rozkládala terasovitě rozložená zahrada, o kterou bylo třeba pečovat, a Hesse se tohoto úkolu i se svou manželkou radostně chopil. Aby svému zahradničení vzdal hold, napsal v roce 1936 básnickou skladbu a to formou, napodobující tvorbu antických básníků, tedy přízvučným hexametrem.