Globální ruské příběhy. Cyklus o vlivu intelektuálů, ideologů i emigrantů v kulturně-historickém kontextu

14. listopad 2022

Komplikované a různorodé osudy umělců a intelektuálů, kteří, ať v ruských službách, nebo na protest proti nim, působili v blízkých i odlehlých zemích.

Připravili: Tomáš Glanc, Alena Zemančíková
Premiéra: 15. 1. 2022

O vlivu a přítomnosti Rusů ve světě jsme zvyklí uvažovat v dost úzkých a schematických rámcích. Známe ruské vojenské intervence, špióny, emigranty do západní Evropy a USA po bolševické revoluci a během sovětského režimu, následované početnými vlnami přistěhovalců, kteří z nejrůznějších důvodů nechtějí žít v postsovětském Rusku. Téměř kdekoliv ve světě, ve městech i mimo ně, slyšíme ruštinu.

Čtěte také

Cyklus předkládá řadu ukázek z reality různých dob a míst, které tento jev blíže objasňují. Ukáže také, že zdánlivá izolace Ruska a jeho konfrontace s Evropou či jinými částmi světa je jen jednou stránkou skutečnosti, která je mnohem pestřejší a mnohostrannější.

Autorem volného seriálu Globální ruské příběhy je Tomáš Glanc, profesor slavistiky na univerzitě v Curychu, znalec slovanských literatur i ideologií, které pojímá v kontextu ruské kultury, vznikající a přežívající velmi často mimo hranice ruského státu té které doby.

autoři: Tomáš Glanc , Alena Zemančíková
Spustit audio

Související