Petr Kalina představuje ukrajinskou artificiální hudbu

29. březen 2022

Důraz bude kladen na spojení slova s hudbou a na vývojové trendy a osobnosti ukrajinské hudby. Pořad připravila a s ukrajinistou a muzikologem Petrem Kalinou hovoří Simona Kostrhunová.

V pořadu jsme se zaměřili na ukrajinskou artificiální hudbu 19. a 20. století a její stěžejní představitele. Ti v této době vytvářeli vlastní národní identitu a rezonovali i mimo vlastní území Ukrajiny. Mnozí z ukrajinských skladatelů měli vztah také k české kultuře, neboť se hudebně vzdělávali v kompoziční třídě Vítězslava Nováka.

Čtěte také

Muzikolog a ukrajinista Petr Kalina v průběhu večera představil dílo autorů východní i západní Ukrajiny, přiblížil rovněž kulturně-politické aspekty jednotlivých částí země. Prostřednictvím nahrávek z Kalinova osobního hudebního archivu jsme měli příležitost vyslechnout hudbu Mykoly Lysenka, Mykoly Leontovyče, Stanislava Ljudkeviče, Vasila Barvinského, Nestora Nyžankivského nebo Mykoly Kolesy, a to převážně v podání ukrajinských interpretů, hudebních těles a sborů. S posledním jmenovaným autorem se Petr Kalina osobně setkával a o jejich družném přátelství v pořadu rovněž pohovořil.

Petr Kalina je absolvent hudební vědy a ukrajinistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době působí jako odborný asistent. Z ukrajinského jazyka překládá prózu i poezii a je členem předsednictva České asociace ukrajinistů. Jako hudební vědec reflektuje aspekty hudby slovanských národů. Výrazně se podílel na české popularizaci děl ukrajinských autorů 19. a 20. století. V roce 2015 byl jmenován akademikem Mezinárodní literárně-umělecké akademie Ukrajiny.

Spustit audio