Petr Kalina představuje ukrajinskou artificiální hudbu

29. březen 2022

Důraz bude kladen na spojení slova s hudbou a na vývojové trendy a osobnosti ukrajinské hudby. Pořad připravila a s ukrajinistou a muzikologem Petrem Kalinou hovoří Simona Kostrhunová.

V pořadu jsme se zaměřili na ukrajinskou artificiální hudbu 19. a 20. století a její stěžejní představitele. Ti v této době vytvářeli vlastní národní identitu a rezonovali i mimo vlastní území Ukrajiny. Mnozí z ukrajinských skladatelů měli vztah také k české kultuře, neboť se hudebně vzdělávali v kompoziční třídě Vítězslava Nováka.

Čtěte také

Muzikolog a ukrajinista Petr Kalina v průběhu večera představil dílo autorů východní i západní Ukrajiny, přiblížil rovněž kulturně-politické aspekty jednotlivých částí země. Prostřednictvím nahrávek z Kalinova osobního hudebního archivu jsme měli příležitost vyslechnout hudbu Mykoly Lysenka, Mykoly Leontovyče, Stanislava Ljudkeviče, Vasila Barvinského, Nestora Nyžankivského nebo Mykoly Kolesy, a to převážně v podání ukrajinských interpretů, hudebních těles a sborů. S posledním jmenovaným autorem se Petr Kalina osobně setkával a o jejich družném přátelství v pořadu rovněž pohovořil.

Petr Kalina je absolvent hudební vědy a ukrajinistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v současné době působí jako odborný asistent. Z ukrajinského jazyka překládá prózu i poezii a je členem předsednictva České asociace ukrajinistů. Jako hudební vědec reflektuje aspekty hudby slovanských národů. Výrazně se podílel na české popularizaci děl ukrajinských autorů 19. a 20. století. V roce 2015 byl jmenován akademikem Mezinárodní literárně-umělecké akademie Ukrajiny.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...