Franz Kafka: Deníky z cest − rok 1911. Střípky ze služebních i prázdninových putování

Fragmenty z cestovních deníků přibližují Kafkovu krátkou cestu do Frýdlantu a Liberce v lednu a únoru roku 1911 a delší putování s Maxem Brodem do Paříže v srpnu a září téhož roku. Premiéru poslouchejte online po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Připravil a hudbu kapely Kafka Band z alba Amerika vybral: Petr Turek
Překlad: Věra Koubová
Premiéra: 10. 7. 2024

Kafkovy první deníkové zápisky z cest se týkají jeho služební cesty do Frýdlantu (30. ledna – 6. února 1911) a do Liberce (25.–28. února 1911). V létě téhož roku podrobně zachycují Max Brod a F. Kafka své prázdninové putování po Švýcarsku, Itálii a Paříži. V Paříži přitom byli oba přátelé (spolu s Brodovým bratrem Ottou) poprvé již v říjnu 1910, z této cesty se však žádné Kafkovy zápisky nedochovaly a F. K. se kvůli náhlému onemocnění musel vrátit do Prahy dříve.

Kafkovy cestovní deníky vznikaly obvykle ve dvou fázích: během cesty si K. zapisoval krátká hesla do poznámkového bloku, které posléze buď ještě ve zbývající části cesty, nebo pak v Praze o samotě zpracoval a rozvedl. Oproti průběžně vedeným klasickým deníkům tu narážíme na extrémní zlomkovitost zápisů. Na druhé straně čtenáři těchto poznámek leckdy připadá, jako by měl před sebou jakési pohlednice, zklidněné, často vypointované obrázky.

Na první pohled se zdá, že Kafkovy cestovní deníky neobsahují na rozdíl od jeho klasických deníků žádné literární zlomky, žádné zárodky jeho literárních děl. Cestování pro takovouto činnost neskýtalo potřebný klid. I tak však tyto Kafkovy zápisky představují významný doklad prolnutí jeho života s literaturou: chvatně zapsané myšlenky často vrhají na reálný svět stejné zvláštní světlo jako Kafkova literární tvorba.

autor: Petr Turek
Spustit audio

Související