Výstavní putování s Jiřím Kamenem. Podívejte se na Franze Kafku, Loutky, Nové realismy a Od Joži Uprky po Tomáše Měšťánka.

15. červen 2024

Jiří Kamen se v červnu vypravil do některých českých a moravských galerií a muzeí na výstavy vyvolávající divácký zájem. Ale také do nově otevřených expozic, u nichž lze pozornost jistě očekávat. 

První zastavení je v Západočeské galerii na výstavě „Očima Franze Kafky – mezi obrazem a jazykem“. Zaměřuje se na spisovatelův vztah k výtvarnému umění a vizuální kultuře. O tom hovoří ředitel tamní galerie Roman Musil.

Téma setkání s filmovým režisérem, dokumentaristou a historikem loutkového divadla Pavlem Jiráskem naznačuje výstava „Loutka a moderna – české loutky ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových 1850−1950“ v Muzeu Cheb, ale také a Jiráskova nová, monumentální publikace nazvaná „Loutka mezi divadlem, filmem a televizí“.

Šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová posluchače provede výstavou „Nové realismy“ (moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945). Tato expozice v GHMP v Městské knihovně se stala výtvarnou událostí letošní sezóny.

Svou cestu po českých a moravských galeriích autor pořadu uzavře v Uherském Hradišti, kde se setkal s Miladou Frolcovou, historičkou umění z Galerie Slováckého muzea. Jejich rozhovor lze vymezit „od Joži Uprky po Tomáše Měšťánka“ a doplní ho vzpomínka na studentská léta výtvarníka, ilustrátora a vysokoškolského pedagoga Borise Jirků strávená v tomto jihomoravském městě.

autor: Jiří Kamen
Spustit audio

Související