Dobře dýchejte. Dobře jezte. Dobře pracujte s energií.

8. září 2013
02960230.jpeg

Hosty nedělní Čajovny spojí ve studiu téma stav duše, těla a to, co jíme. Jak to spolu souvisí, vysvětlí osobnosti s neobyčejnými životními cestami: propagátorka antroposofie Miluše Kubíčková, popularizátor zdravé výživy Jaroslav Škvařil a kněz Jan Hanák.

8. září představíme mediální a vzdělávací projekt Učíme se příběhy, mapující pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří občanskou společnost a jsou inspirací pro ostatní. Projekt odstartoval na podzim 2012 a završuje se letos na podzim, přičemž jeho vyvrcholením je 25 příběhů lidí, kteří se v éře rychlospotřebitelské kultury rozhodli žít pomaleji, udržitelně, sousedsky, občansky aktivně, v blízkém vztahu s přírodou a svým okolím. Příběhy byly sesbírány metodou orální historie nebo životopisného vyprávění a součástí projektu Učíme se příběhy je rovněž celovečerní televizní dokument, regionální výstavy a besedy. Hosty nedělní Čajovny budou tři osobnosti, o jejich životě se více dozvíte na webu ucimesepribehy.cz.

Jaroslav Škvařil, který říká…

02960231.jpeg

“Dnešnímu člověku je třeba pomoci v těch nejobyčejnějších věcech, jako jsou pohyb, dech a výživa.”

Vědec, inovátor a popularizátor zdravé výživy, který založil Českou společnost pro výživu a vegetariánství. Od roku 1984 přednáší o vegetariánství a vede kurzy zdravé výživy, podílí se na legislativní definici zdravé výživy a je členem mezirezortní Pracovní skupiny pro rozvoj školního stravování na ministerstvu školství. S manželkou vyvinul hrachovou směs Hraška, která má vynikající chuť i nutriční hodnotu.

Jaroslav Škvařil o psychologii výživy: "Příčiny, proč jíme nezdravě, nelze úspěšně řešit sebekázní v jídle. Člověk nějakým způsobem myslí a dle toho utváří vztahy ke svému okolí a tyto vztahy v něm vyvolávají tomu odpovídající emoce a způsob práce s energií. Pro uspokojení těchto požadavků inklinuje tělo k odpovídající stravě. Zde nastává to nesmyslné schizofrenické dietářství - člověk si začne takto sebou vyžadovanou stravu odpírat a nahrazuje ji nově přijatým ideálem – dietou."

Citováno z příběhu Jaroslava Škvařila v projektu Učíme se příběhy.

Jan Hanák, který řekl:

"Setkávám se tak často se zázraky, až mi přijdou normální."

Farář, dokumentarista a publicista, vystudoval teologii, žurnalistiku a sociologii a působí jako atypický kněz brněnské diecéze, je farářem farnosti Bohdalice na Jižní Hané. Je velkým podporovatelem komunitních principů, komunitu vnímá jako vzájemné sdílení schopností a neschopností, rekonstruuje faru v nevšední komunitní dům, podporuje komunitní aktivity. S historikem, básníkem a publicistou Františkem Schildbergerem připravuje celovečerní filmový dokument Hrdina od soustruhu. Jako scenárista se podílel na projektech s režisérem Otakárem Schmidtem (Po hladině, Krajinou ticha). V roce 2006 natočil svůj první celovečerní dokumentární film Oko bez světla se nepotěší (byl oceněn na festivalu Arts&Film v Telči 2007). Spolupracoval na několika divadelních inscenacích s režisérem J.A. Pitínským. Moderoval pořad Před půlnocí na ČT 24.

02960232.jpeg

Jan Hanák o autoritách v komunitách: „V určitém smyslu má být někdo autoritou. Nemá to být ale uplatňování moci. K tomu je potřeba říct, že naopak autorita je něco, co je potřeba podpořit. V dnešní době například v rodině mám pocit, že řada otců a matek neví, jak být otcem a matkou. Ta autorita je důležitá a nejen tam. Nevěřím v bezbřehou demokracii. Demokracie je prostředek a Bůh není demokrat. Moc hezky říkal Benedikt XVI., když ještě nebyl papežem, že největším problémem demokracie je, že většina nemá vždycky pravdu. A to je podle mě to, co je potřeba slyšet.“

Citováno z příběhu Jana Hanáka v projektu Učíme se příběhy.

Miluše Kubíčková

Spisovatelka, propagátorka antroposofie, eurytmie a waldorfského školství. Je členkou České anthroposofické společnosti a s ní spřízněné Obce křesťanů, Společnosti pro trvale udržitelný život a jiných organizací. 89tiletá vitální žena, inspirativní svými odvážnými a mladistvými názory pro lidi všech věkových kategorií. Letos v květnu jí vyšla autobiografická kniha Příběh naplněného života.

Miluše Kubíčková vystupuje v celovečerním dokumentárním filmu "Žít změnu"o občanské tvořivosti a lidech nové kutury, vytvořeném v rámci projektu Učíme se příběhy.

ČRo Vltava, 8. září od 19 hodin