Iva Jonášová

šéfredaktor
Šéfredaktorka Radia Wave od roku 2015.
Iva Jonášová

Do Českého rozhlasu docházím od roku 1999 a prošla jsem téměř všemi nedigitálními stanicemi. Z nich nejdéle a nejintenzivněji na ČRo 6 (pořady Česká justice, Sova, Lidé pera) a ČRo 3 - Vltava (pořad Čajovna-Radiopaskvil, jeho současný pohrobek Triáda a další).

V České televizi jsem moderovala a redaktorsky připravovala hudební magazín Paskvil až do definitivní uzávěrky v červnu 2006.

V mém životopise se dále objevují zmínky o pracovních činnostech jako sběračka sociologických dat, jazyková korektorka, přispěvatelka časopisu Soudce, sportovní instruktorka, tenisová trenérka atd.

V Leonardu jsem nově (od dubna 2007) a připravuju novou podobu magazínu Sedmý světadíl.