Doba radosti, nebo čas plný trápení a traumat? Dětství pohledem historiků a umělců

9. listopad 2022

Malý dospělý, nebo svébytné individuum? Doba radosti, nebo čas plný trápení a traumat? Jak se pohled na dětství proměnil v české společnosti od středověku po 20. století, jaké cíle sleduje literatura pro děti a co o dětství vypovídá současné výtvarné umění? Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Připravila Alena Zemančíková ve spolupráci s historiky Martinem Nodlem a Milenou Lenderovou, literární historičkou Věrou Brožovou, kurátorem galerie DOC Otto M. Urbanem a autory literárních, pedagogických i náboženských textů několika století. 
Premiéra: 9. 11. 2022

Dětství jako specifické období v životě člověka starší historická období netematizují. To sice neznamená, že v soukromé sféře lidé děti jako takové nevnímali a neměli k nim citový vztah, ale nemáme o tom dostatečné zprávy. Zájem o dítě se zrodil až s měšťanskou společností 17. století a zesílil v průběhu století dalších. A k největšímu posunu ve vnímání dětství dochází v „dlouhém“ 19. století, jehož počátek se ve vztahu k dětem ještě v mnohém podobá středověku a na jehož konci už vidíme dítě jako předmět péče, vzdělání, výchovy, jako adresáta zvláštního zboží, předmět zákonných opatření a aktéra všemožných aktivit.

Mluvíme-li o dětství, vystoupí do popředí především škola, hry a hračky, folklor. Ale k dětství patří i traumata: nemoci, ztráta rodičů, pracovní zátěž... Dětství v minulých stoletích bylo krátké.

Dítě jako symbol budoucnosti je využíváno i zneužíváno, malé děti jsou v náručích státníků, panovníků i diktátorů na fotografiích po celé 20. století. A chceme-li pohnout veřejností, aby přispěla na humanitární účel, spolehlivě zafunguje fotografie trpících dětí.

Čtěte také

Téma dětství souvisí s tématem rodiny a to je silné politikum. Kolik svobody k vlastnímu rozvoji, či naopak kolik vyžadování poslušnosti v patriarchální rodině zažívaly děti v různých obdobích, dosvědčují literární památky. Jsou mezi nimi jak díla vrcholného umění, jako je třeba Její pastorkyňa Gabriely Preissové, tak díla pedagogická, filozofická, memoárová. Dítě je silná hudební inspirace a pro moderní výtvarné umění je dětské vidění světa zásadním východiskem.

Večer na téma Dětství pohledem historiků a umělců nemůže zahrnout všechno, co se v průběhu věků s dětstvím pojí, ani když se omezí na země Koruny české jako dětství věnovaný díl Velkých dějin. Ale pokusí se připomenout skutečnosti, které jsou zasuté časem, odbourat některá klišé a připomenout, že s dětstvím není společnost definitivně vypořádána nikdy, že nic, ani blahobyt, ani pokročilé školství, ani tradiční rodina samy o sobě zárukou šťastného dětství být nedokážou. Můžeme ale připomenout, že nad dětmi se nejlepší hlavy všech generací zamýšlely nejen jako nad pokračováním rodu a dědici majetků i hříchů, ale i jako nad jedinečnými bytostmi s vlastní vůlí a kreativitou.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.