Dny soudobé hudby

6. listopad 2006

Koncertem v Sále Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla začínají dnes 6. 11. Dny soudobé hudby. Jindřich Bálek hovořil o letošním ročníku s hudební skladatelkou a předsedkyní Společnosti českých skladatelů Olgou Ježkovou. Nejprve se zeptal, kdo se na festivalu nejnovější české hudební tvorby podílí. Na koncertě vystoupí mimo jiné harfenistka Jana Boušková, sopranistka Zdena Kloubová a také Stamicovo kvarteto.

Spustit audio