Divadlo U stolu obohacuje kulturu Brna

16. březen 2002

Do celostátního povědomí po zásluze v poslední době proniklo brněnské Divadlo U stolu, s jehož myšlenkově i umělecky ambiciózním repertoárem se několikrát měsíčně setkáváme na sklepní scéně "provázkovského" Domu pánů z Fanalu.

Staronový projekt je hýčkaným "dítětem" významného herce, režiséra a někdejšího šéfa Mahenovy činohry, letošního šedesátníka Františka Derflera. Jeho počátky spadaly do sklonku předlistopadového období. V rámci disidentských chartistických aktivit se nejprve odehrávaly v soukromých bytech či klubech a po sedmileté odmlce našly před třemi roky nynější působiště. I po radikálních proměnách společenské situace si ponechalo divadlo bez stálého souboru dosavadní hlavní kompas - nepodbízivou dramaturgickou orientaci na literárně náročné předlohy spirituálního rozměru a nadosobních mravních hodnot. Na posledních třech zdejších titulech si povšimněme, jak nevelký okruh stálých tvůrců cílevědomě hledá jevištní ekvivalent původně nedramatických textů, a to směrem od "scénického čtení" ke skutečně mnohovrstevnaté inscenaci.

K loňskému Roku barokní kultury přispěl "aktus" na proslulou básnickou meditaci Bedřicha Bridela Co Bůh? Člověk? (1659). V ponurém kamenném podzemí chtěla zkrácená vznícená skladba, založená na vypjatém kontrastu mezi nicotností hledajícího hříšníka a absolutní dokonalostí Boží, sugerovat ne čistě náboženskou, nýbrž obecně existenciální polohu. Derflerova věcná, nepatetická interpretace se tu stýkala s pohybovými kreacemi tanečníka Martina Svobodníka a s disharmonickou hudební nahrávkou.

František Derfler a Martin Svobodník v Briedlově meditativní skladbě Co Bůh? Člověk? uváděné brněnským Divadlem U stolu

Ostatní dvě premiéry měly už regulérní jevištní parametry a dospěly k mimořádné divácké působivosti i k oficiálnímu ocenění. Hlubokým monodramatickým zamyšlením nad pravým smyslem lidského údělu se stala Dostojevského próza Sen směšného člověka (1877). Nedávný představitel Raskolnikova a Hamleta Igor Bareš tu sugestivně obnažoval jednotlivé fáze horečně zjitřené psychiky k sebevraždě odhodlaného člověka a vývojový oblouk od rozervaného osamělce k vnitřně obrozenému hlasateli pravdy vyklenul protikladným střídáním momentů výbušných i meditativně zklidněných. Ve volné návaznosti na Čepovu montáž Poutník na zemi sáhl konečně František Derfler k próze Boží duha (1955) od rozporuplně chápaného katolického autora Jaroslava Durycha. Ve vylidněných poválečných Sudetech detailně psychologicky předestřel setkání vykořeněných bytostí, staršího Čecha (Ladislav Lakomý) a ponížené Němky (Ela Lehotská), kteří zprvu touží po smíření v samotě, ale pak v bilancujících zpovědích nacházejí nejen očišťující smysl svého bloudění a utrpení, ale také nadějeplný příslib lásky a nového zakotvení. V pečlivě prokomponovaném celku se prostupovaly momenty drsné expresivity a ztišené sebeanalýzy. Paralela zdevastované krajiny a tragicky rozvrácených osudů vyústila do metafyzického přesahu a vykupující katarze nalezení ztraceného ráje.

autor: Vít Závodský
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

klasika.jpg

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?