Divadelní experimenty: Bouda a Ukřižovaná

28. červenec 2003

Konec pražské divadelní sezony přál divadelním experimentům. Možná i v souvislosti s červnovou světovou výstavou scénografického umění PQ 2003 se jich v naší metropoli vyrojilo hned několik.

Nejambicióznější byl projekt Bouda, připravený činohrou Národního divadla na provizorní scéně situované do tří propojených krychlí vybudovaných na Ovocném trhu. Dík tomuto projektu k nám byly uvedeny texty tří soudobých (již nežijících), světovými scénami nyní často hraných dramatiků: Hamlet-stroj Heinera Müllera, Faidara (z lásky) Sarah Kane a Faust, můj hrudník, má přilba Wernera Schwaba. I když realizátorům Boudy rozhodně nelze upřít dobrou vůli a obětavost, domnívám se, že estetickou hodnotu lze přiřknout především dramaturgické rovině jejich experimentu nabízející kontroverzní parafráze klasických látek. Vzhledem k nevelkým časovým i finančním možnostem, které měli k dispozici, není divu, že výsledek jejich práce byl podobný těm, s jakými se lze setkat na různých divadelních dílnách, a měl spíše charakter studijních skic (Hamlet) s méně (Faidra) zdařilými nápady než přesvědčivých inscenací s vybroušenou strukturou. Otevírání scény z uzavřeného jevištního prostoru do náměstí s procházejícími lidmi, k němuž ve všech třech případech docházelo, jako by zároveň symbolizovalo i otevírání hranic záměrně utvářeného uměleckého díla k nahodilé, amorfní realitě. Za příznačné ovšem považuji, že kdykoli se tato scéna otevřela, diváci vždy spatřili klasicistní zadní průčelí Stavovského divadla.

Jana Janěková ml., David Prachař a Tomáš Petřík v inscenaci Faust, můj hrudník, má přilba

Pražské komorní divadlo uvedlo na scéně Divadla Komedie v nastudování Střeženého Parnasu scénickou kompozici pod názvem Ukřižovaná. Režisér a skladatel Zdeněk Plachý (známý svými projekty v brněnské Skleněné louce) připravil s Jiřím Šimáčkem scénář, při jehož realizaci je na celou zadní plochu scény promítán němý film Borise Orlického z roku 1921 natočený podle Arbesova romaneta Ukřižovaná. Před takto traktovaným příběhem z 60. let 19. století, v němž je při pogromu ukřižována židovská žena, se odehrávají činoherní a baletní výstupy, které rozvíjejí základní motiv ukřižování a stigmat jak v perspektivě historické - od Kristova utrpení na kříži až po zločinné praktiky totalitních režimů 20. století -, tak v jakémsi "psycho-antropologickém" průmětu vyjevujícím věčný a mučivý zápas rozumu a citu, ducha a duše. Významnou roli při této polyfonní interpretaci základních motivů sehrávají víceznačné postavy. "Důstojník-Animus-lékař-mučitel" je s náležitým chladem a uhrančivostí ztělesňován Karlem Dobrým, který dokáže dát odtažitému lékařskému popisu smrti ukřižovaných lidí ostrost skalpelu vřezávajícího se do vědomí. Ukřižovaná dívka se v podání Lucie Vačkářové mnohonásobně proměňuje: je mystičkou, která jako Anna Kateřina Emmerichová prožívá utrpení Krista, je Animou, děvkou i matkou, jejíž modrá plachetka připomíná Pannu Marii. Petr Bláha - "muž v černém-smrt-zlo-ďábel(?)" - přednáší strohé věty Helmuta Heissenbüttela, Yaro Pruzinec pak ryze pantomimickými prostředky ztělesňuje trpícího mučedníka, věčně pronásledovaného obětního beránka. Protichůdné impulsy ironie a estetické distance vnáší na scénu hudba Zdeňka Plachého, pracující s motiv pop-music, a balet v choreografii Marcely Benoninové a v kostýmech odkazujících k sadomasochistickým hrátkám. Přestože koláž motivů je zároveň i koláží výrazových prostředků a stylů (expresionismu, pop-artu, konceptualismu), emocionální účinek inscenace je díky smyslu jejich tvůrců pro míru soustředění na to, co chtějí sdělit, stejně silný jako její etické poselství.

Ukřižovaná
autor: Bronislav Pražan
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.