Dekolonizace kultury aneb České (de)kolonizační snění. Rozhlasový kaleidoskop o našich vztazích k Africe

2. červen 2021

Rozhlasový kaleidoskop otevírá rozpravu o přehodnocení našich vztahů k Africe. Úryvky z českých divadelních her a inscenací, které v posledních letech reflektovaly danou problematiku z různých tvůrčích perspektiv, se prolínají s rozhovory s jejich tvůrci, střípky Manifestu dekolonizace se potkávají s myšlenkami afrických postkoloniálních myslitelů a názory českých odborníků na africké kultury... Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Na rozhlasových a divadelních ukázkách se herecky podíleli: Angela Nwagbo, Papis Nyass, Veronika Švábová, Martin Pospíšil, Jonáš Vnouček, Jitka Pánková, Tomáš Vítek, Eliška Mesfin Boušková a Maxime Mededa
Hudební spolupráce: Vít Zdrálek
Připravila: Lucie Němečková
Premiéra: 2. 6. 2021
Upozorňujeme posluchače, že vzhledem k prezentovanému prostředí a charakterům postav obsahuje rozhlasová ukázka ze hry Davida Jařaba Bílí psi a černý kočky expresivní výrazy.

Před zhruba sto lety snili naši předkové o kolonizaci Afriky. Současná generace hovoří o dekolonizaci. A to i přesto, že se Češi tváří, že se jich tato problematika netýká. Vždyť přece nikoho ve skutečnosti nekolonizovali, sami spíš byli objektem kolonizací svého druhu, tedy okupací, ať už té fašistické či sovětské. Zároveň paradoxně přejali ono bělošské, eurocentrické, koloniální myšlení Evropy.

Kolonizace Afriky neskončila jedním škrtem na papíře a několika podpisy při vyhlášení nezávislosti. Bývalé koloniální vztahy se převlékly za neokoloniální a s nimi nezmizely ani naše vlastní dávné stereotypy a předsudky. Je tedy na čase přehodnotit a narovnat evropský přístup k Africe. Intelektuálové a umělci z obou kontinentů volají po totálním „detoxu“ našeho myšlení, chování, kultury. Novou debatu na toto téma znovu nedávno rozpoutala vlna nepokojů, která se zvedla po smrti George Floyda v americkém Minneapolisu, hnutí Black Lives Matter zasáhlo i Evropu. Ale touha po znovuzrození rovnocenného vztahu k Africe a Afričanům trvá samozřejmě déle. Žije v myšlenkách Aimého Césaira, Frantze Fanona, Martina Luthera Kinga, Edouarda Glissanta a dalších i současných myslitelů. K nám bohužel často doléhají zprávy o dekolonizačních snahách spíš v jejich senzacechtivé, vyhraněné podobě a víc než zamyšlení vzbuzují vypjaté emoce a liché představy, že jde o jakési sebemrskačství a sypání si popele na hlavu.

Foto z inscenace Bílí psi a černý kočky, kterou v roce 2016 uvedlo Studio Hrdinů

Dekolonizace se však pomalu stává tématem i v Čechách. V říjnu 2020 např. vyhlásila skupina vysokoškolských studentů a pedagogů tzv. Manifest dekolonizace, jímž chce probudit debatu na různých úrovních a sférách veřejného života. Dekolonizace se stala také tématem některých divadelníků, kteří se z různých tvůrčích perspektiv věnují předsudkům a projevům každodenního rasismu nebo se snaží domyslet do důsledků onen neuskutečněný československý koloniální sen o Togu.

Fotografie z inscenace Togo Teritoriálního tyjátru

Večer na téma Dekolonizace kultury přinese kaleidoskop ukázek z těchto divadelních her a inscenací společně s rozhovory s jejich tvůrci: Tomášem Procházkou, který se souborem Handa Gote připravil v prosinci 2020 dokumentární inscenaci Vzpomínky na Togoland, Jiřím Volákem, principálem Teritoriálního tyjátru, autorem hry Togo a hercem Jonášem Vnoučkem, Davidem Jařabem, dramatikem a režisérem inscenace Bílí psi a černý kočky, kterou v roce 2016 uvedlo Studio Hrdinů.

Čtěte také

Do tavícího kotlíku českého dekolonizačního myšlení přispějí svými myšlenkami Anna Libánská, mluvčí iniciativy Manifest dekolonizace, zahraniční host, Kossi Efoui, dramatik, prozaik a filozof, u nás známý především díky divadelním hrám Převozníkův malý bratr a Procházka s anonymními sousedy, i řada odborníků, soustavně se věnujících africkým kulturám. Mezi nimi filmový vědec a proděkan FAMU David Čeněk, romanista Vojtěch Šarše a muzikolog Vít Zdrálek, oba pedagogové FF UK a členové Centra afrických studií FF UK, Angela Nwagbo, herečka a tanečnice, studentka DAMU.

Večer na téma Dekolonizace kultury, který na Vltavě uvádíme jako připomínku Mezinárodního dne Afriky, nemůže a ani nechce být vyčerpávající rozpravou na dané téma. Spíš než předkládat odpovědi chce nadhodit otázky k zamyšlení a nabídnout trochu jiný pohled na Afriku, než jak jsme obyčejně zvyklí tento různorodý kontinent a jeho obyvatele vnímat.

Spustit audio

Související