David Zábranský: Hudba! Konečně!

00892910.jpeg

Rozhlasová hra mladého nadějného prozaika Davida Zábranského Hudba! Konečně! je zkratkovitým a básnickým způsobem pojatým obrazem jednoho života v konkrétní zemi. Hlavní roli tu nehraje dialog, ale rytmus jednotlivých slov a vět, které přebírají jednotlivé postavy.

Důležitým prvkem je mechanismus, opakování či stereotyp. Zaběhnuté principy lidského chování. Nahlížení na prožité situace není psychologizováno. Hra působí jako rytmický celek, z něhož se vyčleňují konkrétní významy. Vzniká jakási hudba, složená ze zvuků, slov a elektronických vibrací. Premiéru vysílá Český rozhlas 3 – Vltava v rámci cyklu hry a dokumentu v Čajovně v neděli 26. září od 19 hodin.