Další totalita? Miroslav Bambušek vyzývá ke studiu historie

10. únor 2023

Po inscenaci „Držte huby“ divadelního spolku JEDL přichází v tomtéž týdnu další novinka inspirovaná životem osobnosti vězněné komunistickým režimem. Stejně jako Růžena Vacková se i římskokatolický kněz Josef Zvěřina profesně věnoval historii umění a vysokoškolské pedagogice. Pro své veřejně deklarované ideály byl také trnem v oku totalitní moci. Ani on se navzdory setrvalé perzekuci svého poslání nevzdal a dodával sílu svým bližním. 

Bambušek završuje osudem Josefa Zvěřiny svou volnou trilogii, v níž se nejprve soustředil na životní peripetie básníka Pavla Zajíčka a poté filozofa Jana Patočky. Inscenaci Zvěřinec předcházel scénický dokument o pastorační misi kněze ve věznicích. Ve finální jevištní podobě se ale osud výjimečné osobnosti, zasazený do období komunistické diktatury, transponuje do modelového příběhu ze současnosti. V rozhovoru Šárky Švábové nutí k zamyšlení Miroslav Bambušek, podobně jako Zvěřina vystudovaný filozof.

Spustit audio

Související