Christoph Hein: Před časem

03493815.jpeg

Apokryfní texty současného německého autora z dosud nevydaného překladu Miroslava Stuchla.

Poslouchejte na Vltavě od 19. října 2015 vždy v 9:30. Po odvysílání se jednotlivé díly objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


„Kdysi žili na zemi jiní lidé. Rodili se a mizeli, jeden lidský rod za druhým, až konečně zemi osídlila Železná rasa, která ji zalidňuje až dodneška. Železná rasa vynašla stroje a dala jim pracovat místo sebe. Všechno, co až dosud vytvářeli lidé, vyráběly nyní stroje, a lidé, rovni bohům, se oddávali zahálce. Avšak co přináleží nebešťanům, to ničí smrtelníky.

03493817.jpeg

Brzy se Železní považovali za všudypřítomné, neboť pomocí strojů se mohli v okamžiku přesunout na libovolné místo, avšak tento spěch jim odebral klid a vyrovnanost. Ve spěchu ztratili božský humor a ve svém nepokojném chvatu už neviděli nic ze světa a ztratili své přátele...“

Kniha německého romanopisce a dramatika Christopha Heina (nar. 1944) Vor der Zeit (Před časem; vyšla 2013 v nakladatelství Insel Verlag Berlin) je monotematickou sbírkou pětadvaceti krátkých povídek s tématem řecké mytologie a dávné minulosti lidské civilizace. Setkáváme se tu s řeckými bohy a nymfami, jejichž osudy, známé z antické mytologie, Hein převypráví většinou žertovným až absurdním způsobem.

Někdy jejich počínání převrací i na ruby. Sám autor tomu říká „korektury“. Povídky lze v podstatě považovat za apokryfy. Část božských osudů je převyprávěna tak, že se poučením či kritikou dotýká života současné společnosti. Vyprávění je kultivované, nápadité, zajímavé, sdělného výrazu, účinné zejména u čtenářů, kteří se už s příběhy řecké mytologie v nějaké podobě setkali.

Čtyřdílný pořad nabídne tyto texty: Tříletý Erós. Železní. Échó, nymfa. Zachraňuje Nikdo. Fyllidin dárek. Krásná Helena. Hádés obžalovává.


Čte: Jiří Schwarz

Autor: Christoph Hein Překlad: Miroslav Stuchl Připravil: Petr TurekRežie: Vít Vencl

Spustit audio
autoři: Petr Turek, Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby