České online televize musely k původnímu obsahu dozrát

18. říjen 2017

Jak se daří české tvorbě v internetovém prostředí? Které online televize přežijí?  A bude Stream.cz český Netflix?

Vast wasteland neboli rozlehlé smetiště - touto nelichotivou metaforou dříve televizi častovali její skeptičtí kritici. S rozmachem internetových stanic, sloužících jako digitální knihovny rozličných pořadů či fungující jako výrobci původního obsahu nebo jen jako možnost vidět již vysílaný pořad dostává výše uvedené přirovnání novou relevanci.

Podle Petra Szczepanika z Univerzity Karlovy na českém trhu momentálně působí víc jak osm desítek různých zprostředkovatelů mediálního obsahu, z toho 35 placených. Dobrat se konkrétních čísel však není jednoduché, protože hranice mezi VOD (video on demand) platformami a internetovými televizemi je, navzdory prvotnímu zdání, dost neostrá. Užší kritérium pak nabízí vytváření původních pořadů, i když i tady panuje široké rozpětí - od webů zaštítěných velkými mediálními domy až po minoritní servery politicko-konspiračního zaměření. Pro dlouhodobé přežití jakéhokoliv projektu tohoto typu je však slovy Petra Szczepanika "...nezbytné, aby byly napojeny na uživatelskou skupinu soustředěnou kolem nějaké další komerční služby."

03167988.png

Gynekologie 2, Tonda Blaník a ti druzí

Jednička na místním trhu, internetový portál Stream.cz podle svého šéfproducenta Lukáše Záhoře konkurenci vítá. Podíl on-line služeb na televizním trhu totiž zůstává nízký, i když roste mnohem dynamičtěji než kinematografie nebo tradiční televize. Jejich nespornou výhodou zůstává značná flexibilita; možnost rychle měnit jak skladbu pořadů, tak vůbec samotný systém fungování. Ani Stream.cz totiž vždy nepůsobil jako producent původní fikční a non-fikční tvorby - tento obrat iniciovala až Kancelář Blaník. Jak ale připomíná Szczepanik, nejde o první fikční seriál vyrobený pod hlavičkou Stream.cz. Už v roce 2007 vznikla Gynekologie 2, parodie na Ordinaci v Růžové zahradě. Další pokus o původní tvorbu následoval až o sedm let později, neboť české prostředí muselo pro kontinuálnější typ programu dozrát. Jak personálně, tak finančně – před deseti roky by totiž malé investice do webové reklamy nezvládly pokrýt trvalejší výrobu fikční produkce.

Čtěte takéSkončila Pěstírna, thriller Andyho Fehu sestavený z 15minutových epizod

Internet oživuje satiru

České online seriály oživují žánry, které v domácím prostředí jinak vymizely. Jak Kancelář Blaník, tak Autobazar Monte Karlo resuscitují satiru, jíž se v postkomunistických zemích obecně příliš nedaří. I mnohem nenápadnější infotainment představuje sofistikovaný typ tvorby s řadou podob a širokým žánrovým polem typu zpravodajství, návodů a blogů. Jak podotýká Lukáš Záhoř, jsou to právě epizody série A DOST!, která patří k nejnákladnějším pořadům a svým způsobem přispívá k vnímání značky Stream.cz jako seriózního média.

03738099.png

Navzdory dynamickému růstu se však místní webové televize v některých ohledech stále drží při zemi. Stream.cz nechce podle svého šéfproducenta tlačit na navyšování stopáže seriálových epizod; stejně obezřetně se staví také k jednorázovým neseriálovým pořadům. Tíhnutí k mainstreamu v produkci domácích online televizí sleduje také Petr Szczepanik a připomíná, že u nás chybí skutečně nezávislé prostředí, které by tvůrcům umožnilo oslovovat minoritní publikum, ať už pomocí specifické tematiky, vyhraněného humoru nebo autorských osobností. Naopak produkce domácích online výrobců fikčních seriálů oslovuje prioritně českého většinového diváka.

Čtěte takéVšechno chceme hned? Seriál Semestr je nejpříjemnější překvapení letoška

Dynamická současnost, otevřená budoucnost

Ačkoliv dovedeme pojmenovat některé klíčové znaky, které lokální online televize sdílejí, otázkou zůstává, kolik z výše řečeného bude platit i za několik měsíců či let. Petr Szczepanik i Lukáš Záhoř se shodují, že jde o proměnlivý, nestabilní a neustále se vyvíjející fenomén. Podle docenta Univerzity Karlovy tento fakt komplikuje hlubší porozumění této oblasti, kterou zatím nemáme zmapovanou a k níž se složitě sbírají data. Šéfproducent Stream.cz pak přiznává, že se jejich předpoklady a výhledy překotně mění. I když zmíněný kanál v tuto chvíli neplánuje přerůst v českou verzi Netflixu, je možné, že v budoucnu i k této ambici dozraje.

Poslechněte si záznam filmového pořadu Reflexe, ve kterém byly české internetové televize hlavním tématem!

Spustit audio

Související