Cena Bohumila Polana

1. leden 2005

Cenu Bohumila Polana, kritika a publicisty, uděluje Západočeské středisko spisovatelů společně s Obcí spisovatelů. Oceňována je kniha vydaná v řádném nakladatelství v minulém roce - letos v listopadu se tedy oceňovaly knížky vydané v roce 2003. Autor či dílo musí mít vazbu na západní Čechy - po rozdělení západních Čech na kraje Plzeňský a Karlovarský zůstala Polanova cena kraji Plzeňskému, ale jak dále uvidíme, týká se i druhého západočeského kraje.

Bohumil Polan (1887-1871) patřil na počátku své literární dráhy do okruhu autorů kolem S.K.Neumanna, zažil plzeňské působení Karla Tomana a přátelil se s grafikem Janem Konůpkem, který v Plzni řadu let učil na strojní průmyslovce. Jeho kritickým vzorem byl - pochopitelně - F.X.Šalda, k jehož "kritice patosem a inspirací" přidal Polan přirozený regionalismus, jimž pozvedal autorům sebevědomí stejně důsledně, jako jim bránil poklesnout do malých poměrů v provincii.

Hlavní Cenu Bohumila Polana udělila porota, sestavená Obcí spisovatelů, Ondřeji Vaculíkovi za knížku povídek Jablko přešlé mrazem (Petrov 2003). Kniha originálně reflektuje léta kolem převratu v listopadu 1989, marné iluze o vlastních schopnostech i společenských podmínkách pro jejich uplatnění. Ondřej Vaculík žije v Hořovicích, ale pracuje v Českém rozhlase Plzeň, a ještě dříve, než povídky vyšly knižně, byly ty, které tvoří kostru knihy, v podobě autorského čtení vysílány na stanici Vltava.

Vaculíkovo Jablko přešlé mrazem

Čestné uznání udělila porota knize Milana Hlinomaze Klášter premonstrátů Teplá - Přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. V tomto případě pro mimořádné kvality díla učinila porota výjimku ze zadání - cena není původně vypsána pro díla vědecká. Monografie o 317 stránkách čtivým a heuristicky důsledným způsobem vypráví příběh kulturních a hospodářských vzestupů a pádů drsného kraje na rozhraní Karlovarska a Plzeňska, kde se stýkal německý živel s českým od samotného založení dnešním patronem plzeňské diecéze blahoslaveným Hroznatou až po události na konci 2. světové války a zrušení kláštera v 50. letech 20. století. Několik kapitol v knize je pro českého čtenáře zcela objevných, řada míst napravuje notoricky se táhnoucí lži, také obrazové materiály jsou veřejnosti předloženy mnohdy zcela poprvé. I tuto knížku představil ve svém vysílání Český rozhlas ihned po vydání pátečním večerem nazvaným Poutníkova cesta z Prahy přes Plzeň do kláštera Teplá, vysílaným na jaře 2004 na stanici Vltava.

Milan Hlinomaz: Klášter premonstrátů Teplá

Oba držitelé Polanovy ceny patří ke stejné generaci narozené v 50. letech 20. století, oba se narodili v Praze, oba nesměli studovat normálně ani na střední škole, prošli zostřenou vojenskou službou, dobírali se vzdělání navzdory společnosti a při zaměstnání. PhDr. Milan Hlinomaz se po listopadu 1989 mohl konečně naplno věnovat vědě, Ondřej Vaculík publicistice a rozhlasové práci. Jejich setkání na plzeňské radnici při udělování ceny za literární dílo patnáct let po listopadovém převratu bylo vlastně symbolické v dvojí rovině: v té polanovské proto, že obě oceněné knížky v regionu vznikly a jejich příběhy se zde i odehrávají, ale svým významem region daleko přesahují. A v té společenské proto, že se ukázalo, kolik let potřebovala normalizací soustavně odepisovaná generace k tomu, aby mohla vydat zprávu o své vytrvalosti a nadání. Polanovskou zkratkou řečeno - o jaký čas komunistický režim připravil nekonformní nadané příslušníky generace narozené v padesátých letech.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.