BáSnění Jana M. Hellera

25. únor 2022

Z básnických sbírek Charlese Baudelaira, Rainera Marii Rilkeho, Iona Minulesca i ze své vlastní tvorby tentokrát vybírá a čte literární kritik, editor, překladatel a básník Jan M. Heller.

Jan M. Heller (1977) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na FF UK, evangelickou teologii na ETF UK a postgraduálně antropologii na FHS UK. Působí jako editor portálu iLiteratura.cz a ředitel Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze. Vydal monografii Obraz druhého v českém cestopise 19. století (2020) a básnickou sbírku Spády (2021). V roce 2019 získal cenu Tvárnice pro literárního kritika roku, udělovanou časopisem Tvar.

S autorem připravil Dominik Mačas.
Natočeno v roce 2022.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Charles Baudelaire: Harmonie večera (z výboru Květy zla, Mladá fronta 1976, překlad Ivan Slavík)
  • Rainer Maria Rilke: Podzimní den (nepublikováno, překlad Jan M. Heller)
  • Ion Minulescu: Na Dunaji (nepublikováno, překlad Jan M. Heller)
  • Jan M. Heller: Fragment hry (ze sbírky Spády, Dauphin 2021)
  • Jan M. Heller: Sen o překračování hranic (ze sbírky Spády, Dauphin 2021)
Spustit audio