Adam Borzič: Pocta mistru spolubytí Thich Nhat Hanhovi

31. leden 2022

Když před několika lety oznámilo společenství Plum Village ve Francii, že zenový mistr Thich Nhat Hanh požádal vietnamskou vládu, aby mu umožnila se vrátit domů z exilu, plakal jsem skoro hodinu v kuse. Bylo zřejmé, že se Thay – učitel, jak mu přezdívali jeho žáci, vrací domů zemřít. Ale pak to pár let vypadalo jako zenové šibalství, protože mistr pořád nikam neodcházel, ale z Vietnamu ho už nešlo dostat pryč.

V sobotu v ranních hodinách 22. ledna roku 2022 Thich Nhat Hanh z tohoto světa nakonec odešel. O jeho smrti mě zpravil můj drahý přítel Jan a já tu zprávu zprvu přijal velmi klidně. Vybavilo se mi hned, že slovo Tathagáta, což je jiný výraz pro osvícenou bytost, znamená „Toho, který neodchází“.

Čtěte také

Jak po sítích připlouvaly kondolence z celého buddhistického světa, napříč všemi školami, slzy mi začaly téct proudem a slévaly se v nich smutek, něha i vděčnost. Zpráva, že odešel zakladatel angažovaného buddhismu, mírový aktivista, básník a učitel meditace, rozesmutnila buddhisty i nebuddhisty po celém světě. Mezi buddhisty platilo již delší dobu, že tento drobný vietnamský mnich je pravým bódhisattvou, probuzenou bytostí, ztělesněním Buddhova učení na Zemi.

Spolu s dalajlámou byl už za života vnímán jako nejvýznamnější buddhistický učitel. Právě jeho vliv zformoval současnou podobu světového buddhismu. Zvláště ekologické a sociální důrazy ve spojení s meditací bdělosti nesou pečeť vietnamského mistra. To, že se buddhisté dnes angažují v řadě aktivistických skupin a projektů, je do velké míry jeho zásluhou. 

Čtěte také

Jeho působení ale proniklo i za hranice buddhismu. Na celém světě se používají techniky mindfulness k zmírnění stresu, což je také plodem jeho práce, i když to většina těch, kdo z mindfulness čerpají vnitřní mír, netuší. Americký hlubinný ekolog Charles Eisenstein od Thich Nhat Hanha vědomě převzal koncept spolubytí, který se stal ústřední metaforou jeho společensko-ekologické vize. Na vietnamského mistra, který pokládal Ježíše za svého učitele a Buddhu Západu, se často odvolávali progresivní křesťanští mystici jako Richard Rohr, Matthew Fox či Dorothee Sölle.

Jeho odkaz je spojením meditativní moudrosti a radikální nenásilné angažovanosti ve světě. Thay, který se přátelil s Martinem Lutherem Kingem Jr., a byl jím navržen na Nobelovu cenu míru, ztělesňoval soucitnou činorodost a byl živoucím vyvrácením předsudku, že buddhismus vede k pasivitě. Současně veškerá angažovanost Thaye a jeho komunity byla prodchnuta bdělostí a mírem. Thich Nhat Hanh byl progresivní učitel, ordinoval ženy a byl otevřený vůči buddhistům s menšinovou sexuální orientací. Nesmlouvavě se však stavěl k veškerému násilí a byl kritický ke konzumnímu kapitalismu a devastování přírody.

Čtěte také

Specifickým znakem jeho dharmy byla schopnost předávat i ty nejnáročnější pravdy srozumitelně a prostě, svěžím básnickým jazykem. Takto popisuje, co člověka naučí meditace v chůzi:

„Často říkám svým žákům: Když nevidíte, co se děje před vámi a okolo vás, jak můžete pochopit vlastní podstatu? Tu nepochopíte, když budete zavírat oči. Naopak, musíte je otevřít pořádně doširoka a probudit se. Realita vám pomůže spatřit Poklad dharmy, celé Tělo dharmy. Bomby, hlad a rozdíly mezi chudými a bohatými nejsou odděleny od vaší podstaty. Voňavé cesty rýžovými poli, cesty stíněné bambusem, parky plné barevného listí, to vše jsou vaše meditační cesty potěšení. Neměly by vás ale vést k opomíjení, nýbrž by měly vaší mysli dát nezbytnou pozornost, abyste byli schopni vidět dramata, která se v tomto světě odehrávají. Pak každá cesta, každá ulice kdekoli na světě, se stane meditační stezkou.“

Čtěte také

Když mistrovo srdce dotlouklo, zastavil se na malou chvíli svět. Tato krásná bytost plná lásky a soucitu odešla do světla, ale semena, která zasela, dále klíčí. Jak řekl můj dobrý přítel, praktikující Žid, který byl jeho učením také ovlivněn: „Myslel jsem si, že až Thay umře, bude svět méně bezpečný, ale teď to tak necítím, jeho dílo žije.“

Ve svém učení o smrti Thich Nhat Hanh zdůrazňoval, že nakonec nic a nikdo nikam neodchází. Že narození a smrt jsou posvátným prahem, kterým prochází život bez hranic.

Tak na shledanou, milovaný učiteli!

autor: Adam Borzič
Spustit audio