Adalbert Stifter: Ledovec. Putování dětí mezi dvěma vysokohorskými vesnicemi přerůstá v napínavé drama

Mistrovské líčení divoké vysokohorské přírody i nicotnosti lidí tváří v tvář majestátu živlů a neúprosnosti osudu. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání. 

Účinkuje: David Novotný
Připravil: Petr Turek
Překlad: Anna Siebenscheinová
Režie: Lukáš Hlavica
Premiéra: 30. 8. 2023

Dílo Adalberta Stiftera je sice z velké části nerozlučně spjato s Šumavou, ale neomezuje se pouze na ni: jedním z tematicky odlišných textů je povídka Ledovec, situovaná patrně do alpských velehor. Příroda v jeho díle je střídavě laskavá i ničivá a vstupuje svou mocnou silou do mezilidských vztahů.

Čtěte také

Německý prozaik a malíř Adalbert Stifter (1805-1868) se narodil v Horní Plané na Šumavě, což předurčilo celý jeho umělecký život. Šumavský rodák je básníkem hluboce zakotveným v horské přírodě, k němuž promlouvá každá píď země. Jeho dílo je záměrně archaizující. Stifter navazuje na klasické pojetí dobra, rozumu a krásy jako jednoty. Modeluje krásné lidské vztahy plné harmonie, což však neznamená, že by jeho knihy byly plné nějakých idylizujících vyprávění. 

autor: tur
Spustit audio

Související