A život se nám zdá… 100 let od narození Jana Skácela připomínáme ve vltavském vysílání

A život se nám zdá. Není a je. Melancholické, ale především krásné verše přinesl světu Jan Skácel. Narodil se 7. února 1922 v moravských Vnorovech, tedy právě před sto lety. Velkého básníka teď připomínáme hned několika pořady.

Program

Skácelovské oslavy otevřel premiérový Souzvuk nazvaný Kdy pravda podobá se prstu na ústech. Pásmo z básníkových překladů připravené rozhlasovou režisérkou Markétou Jahodovou a doplněné o její vlastní vzpomínku na setkání s autorem přináší úryvky ze Sofoklova Oidipa, Mariany Pinedové Gracíi Lorky a Plautova Lišáka Pseudola. To vše v podání herců Vladimíra Javorského, Jiřího Dvořáka, Ivany Uhlířové, Šárky Vaculíkové a Kláry Suché.

Archivní Svět poezie vybírá ze Skácelových básní a krátkých próz. Připravil ho herec a principál divadla Orfeus Radim Vašinka. Dopolední četba pak položí 33 otázek pro Jana Skácela. V roce 1967 totiž odpovídal Josefu Langmilerovi právě na 33 otázek v zastoupení Marcela Prousta. Tento archivní snímek, doprovozený malými recenzemi v podání Rudolfa Pellara zařazujeme přímo v den výročí. Stejně tak jako další Souzvuk, tentokrát s názvem Cesta k nám. Ona cesta nás zavede na venkov i do města, kam se Skácel ve svých básních rád vracel.

Pět vzpomínek na básníka nabídne také pořad s názvem Těm, kteříž jsou tesklivého ducha… ve Víkendové příloze. V Mozaice se zase podíváme do Moravské zemské knihovny v Brně, kde čtyřicítka osobností přispěla svými komentáři k instalaci prostorově otevřené sbírky básní Jana Skácela.

Oslavy ale završí především premiérový dvouhodinový Večer na téma. Pořad Krajina, kde paměť ještě trvá, vnikl v krajině, kde byl Jan Skácel doma, tedy v Brně. Město si výročí připomíná zmíněnou instalací Jan Skácel: Básně 2022 v Moravské zemské knihovně, výstavou A náhle jsme tu navěky v Moravském zemském muzeu a řadou doprovodných akcí. Alena Blažejovská mu věnovala pásmo, v němž zazní ukázky ze Skácelova díla v podání Michala Isteníka a také řada vzpomínek na něj. Nahrávek s hlasem Jana Skácela se nedochovalo mnoho, něco se však přece našlo, nejen v rozhlasových archivech, a tak promluví 100 let po svém narození i sám básník ticha.  

A náhle jsme tu navěky…
Moravské zemské muzeum připomíná život a dílo Jana Skácela (1922–1989) výstavou, která návštěvníkům představí dobové fotografie, autorovy publikace, ukázky rukopisů, ocenění, bibliofilií, několik originálních personálií a také – a hlavně básníkovy osobité verše.
Výstava je k vidění od 9. 2. do 24. 4. 2022 v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně.

Nejnovější články

Stránky