Zuzana Růžičková - Grande dame de clavecin

11. leden 2022

Světová legenda cembalové hry Zuzana Růžičková vypráví o J. S. Bachovi, o hudbě a hodnotách života. Připravila Stanislava Střelcová.

Pořad byl poprvé vysílán v lednu roku 2017. Tehdy redaktorka Stanislava Střelcová připravila se světoznámou cembalistkou, pianistkou a klavírní pedagožkou Zuzanou Růžičkovou Akademii u příležitosti jejího životního jubilea, které připadlo na 14. ledna 2017. V září téhož roku nás Zuzana Růžičková opustila, ale možnost připomínat si její umění a myšlenky máme díky rozhlasovému archivu. Setkání se pochopitelně týkalo Johanna Sebastiana Bacha, ale i obecněji pojatých témat, např. hudby samotné a životních hodnot.
Spustit audio