Záhady Mozartovy velké g moll symfonie

1. září 2020

Okolnosti vzniku, kompoziční mimořádnost a nový objev o prvním uvedení proslulé symfonie popisují Milada Jonášová a Tomislav Volek.

Už více než sto let se badatelé nemohou dobrat jistoty, zda Mozartovy poslední tři symfonie byly za jeho života provedeny, či nikoliv, a zda měl skladatel příležitost jejich provedení slyšet. Díky nedávnému nálezu pražské muzikoložky má nyní mozartovský výzkum konečně k dispozici cennou informaci o prvním provedení Symfonie g moll (č. 40) KV 550, a to dokonce i s Mozartovým lamentem nad podřadností tohoto provedení.

autoři: Milada Jonášová , Tomislav Volek
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...