Zmizelá Praha II. Role náměstí v dějinách města

19. duben 2024

Pražská náměstí jako urbanisticky unikátní celky, a to, co je hluboko skryto pod jejich povrchem, představuje seriál Mozaiky Zmizelá Praha II, který volně navazuje na první sérii věnovanou například Juditinu mostu. Tentokrát se vydáme na významná středověká pražská náměstí.

Historická souvrství náměstí, jako je Staroměstské, Karlovo nebo Václavské vypovídají nejen o procesu utváření veřejných prostranství od doby vzniku do současnosti, ale také v případě většiny z nich zachycují i děje před jejich vznikem.

Důležité obchodní centrum své doby. To bylo Staroměstské náměstí v době svého vzniku. Na základě archeologických poznatků lze klást vznik tržiště v místech dnešního Staroměstského náměstí až na počátek 12. století. V jeho sousedství se rozkládá Mariánské náměstí, které patřilo k residenčním středověkým čtvrtím. Jeho název je odvozen od kostela Panny Marie Na louži, který byl zbořen v roce 1791 v souvislosti s přestavbou sousedního Clam-Gallasova paláce.

Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí

Václavské náměstí, původně nazývané Koňský trh, je unikátní veřejné prostranství Nového Města. Po založení Nového Města v roce 1348 se náměstí stalo dalším důležitým centrem hospodářského života nové aglomerace.

Václavské náměstí a Národní muzeum, dříve Muzeum království Českého

Ve své době bylo největším náměstím středověké Evropy Karlovo náměstí, kde se ve středověku prodával dobytek. Uprostřed stávala dřevěná věž, kterou v roce 1382 nahradila věž kamenná kaple Božího Těla. Ta náleží do skupiny dnes již zaniklých pražských sakrálních staveb doby lucemburské.

Dobytčí trh, dnes Karlovo náměstí, roku 1720. Litografie

Dva rozsáhlé novoměstské bloky mezi Spálenou, Purkyňovou, Jungmannovou a Lazarskou ulicí zabíral ve středověku židovský hřbitov nazývaný Židovská zahrada. I tam se můžete vydat prostřednictvím seriálu Zmizelá Praha 2, kterým provází historik a archeolog Jaroslav Podliska z Národního památkového ústavu.

Stará Praha – Nové město
Spustit audio

Související