Zmizelá Praha. Co se skrývá pod povrchem historického centra Prahy?

30. leden 2023

Nahlédněte pod povrch! Historické centrum Prahy skrývá pod zemí důkazy svého více než tisíc let starého vývoje. Důkazem je množství archeologických nálezů, díky nimž získáváme obraz již zaniklého života tohoto města. Některá zásadní místa odhalíme v novém seriálu Mozaiky, kterým provází historik a archeolog Jaroslav Podliska z Národního památkového ústavu.

První zastavení v rámci seriálu Zmizelá Praha je věnováno životu ve středověku na Malostranském náměstí. Budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Kalovy ukrývá ve svých útrobách památky románské rotundy sv. Václava, jejíž původ sahá až do 11. století. Po Královské cestě se v rámci seriálu putuje přes Karlův most, na jehož severní straně dříve stával první kamenný most přes řeku Vltavu – Juditin most – jehož stavba započala v polovině 12. století. Jeho nultý oblouk můžeme dodnes vidět pod Křížovnickým náměstím.

Název ulice Na Zábradlí odkazuje k dávné středověké minulosti tohoto místa. První písemná zpráva o románském kostele sv. Jana, který zde stával, pochází už ze 14. století. Ve své době vynikal svou elegancí. Jak vypadal, jaké měl funkce a jaké komunity kolem sebe sdružoval? To jsou témata třetího dílu rozhlasového seriálu.

Betlémské náměstí v Praze, pohled směrem západním. Uprostřed rozložitý dům U Halánků, čp. 269, bývalý pivovar se sladovnou, který v roce 1826 přešel do majetku rodiny Náprstkových

Středověkým obchodním centrem Prahy bylo Staroměstské náměstí, jehož svažitý terén pokrývaly odpadní jámy, studny, kupecké krámy, pranýř i obecní strážnice. Staroměstské náměstí a přilehlý Ungelt neboli Týnský dvůr jsou předposledním zastavením v rámci seriálu Zmizelá Praha.

Závěrečný díl je věnován nálezům románských domů pod dnešním obchodním centrem Palladium a kostelu sv. Benedikta pod povrchem obchodního domu Kotva. Projekt výstavby Kotvy předpokládal zahloubení stavební jámy do 14 metrů. Archeologům se podařilo rozlišit na ploše staveniště několik časových horizontů, od 11. století až do současnosti. Prostranství současného nákupního centra Palladium prošlo v průběhu staletí poměrně složitým vývojem. První z nich reprezentuje středověké osídlení, jehož počátky sahají do období okolo poloviny 12. století.

Seriál je inspirován Průvodcem pražskou archeologií, který vydala v roce 2018 Akademie věd ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Spustit audio

Související