Výzkum ryb ve vodních nádržích

17. září 2014

Kvalitu vody ve vodních nádržích mohou zlepšit i ryby, které v ní žijí. Čeští biologové zkoumají, jakou roli přitom hrají jednotlivé druhy dravých i nedravých ryb.

Při spravování vodních nádrží, zejména těch, které slouží jako zdroje pitné vody, má zásadní význam znalost rozmístění ryb v těchto nádržích. Jejich výzkumem se zabývá doktorka Marie Prchalová z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

Právě dr. Prchalová vytýčila obecné rysy prostorového výskytu ryb v nádržích střední Evropy a pomocí mnohorozměrných analýz definovala místa výskytu těch nejběžnějších dravých i nedravých druhů. Spolu s kolegy vypracovala metodiky sledování, jejichž pomocí se získávají hlavní informace o stavu rybích obsádek v České republice i v okolních zemích.

Podle zdrojů Akademie věd, která této mladé badatelce letos udělila Prémii Otto Wichteleho, její práce vedly k revolučnímu přepracování celoevropsky závazné normy pro vzorkování ryb tenatními sítěmi, k formulaci národních norem pro vzorkování rybích obsádek nádrží a jezer a k získání mnoha základních poznatků o chování ryb.

autor: Jana Olivová
Spustit audio