Úspěšný projekt Hudba k Siréně se uzavřel, všechny odvysílané koncerty nabízíme online

Projekt Hudba k siréně se každou první středu v měsíci připojil k tak všední činnosti, jako je pravidelná prověrka funkce jednotného systému varování a informování obyvatelstva. Pro někoho možná nepříjemné dvě minuty a dvacet sekund uprostřed pracovního dne. Za přispění Českého rozhlasu se nekolísavý tón sirény stal hlavním aktérem a nepostradatelnou esencí minikoncertu určeného pro širokou veřejnost. Všechny videozáznamy hudebních performancí naleznete v našem archivu.

Zkouška sirén na Vltavě. Dvacetkrát a pokaždé jinak!

„Otevřete okno a pusťte si Vltavu, to byla instrukce pro naše posluchače vždy první středu v měsíci. Právě spojení zvuku z éteru a z okolního prostředí je jeden z kouzelných momentů celého projektu. Živé vysílání je součástí hry, díky němu se posluchač stává účastníkem jedinečného happeningu,“ říká Jaroslava Haladová šéfredaktorka Českého rozhlasu Vltava, který byl po celé dva roky koprodukčním partnerem Hudby k siréně. „Projekt také reprezentoval Český rozhlas na významné rozhlasové přehlídce Prix Europa v Berlíně, kde velmi dobře zarezonoval,“ dodává.

Nezvyklý formát site-specific hudebních produkcí vznikl ve snaze změnit vnímání zvuků, které nás běžně obklopují, ale téměř jsme si odvykli je vnímat. „Zkouška sirén se koná pravidelně, ale kdo ji opravdu poslouchá?“ ptá se Eva Kesslová, ředitelka Orchestru Berg. Propojení s hudební složkou se zdálo jako dobrý způsob, jak přivést pozornost lidí zpět.

Orchestr Berg také připravil během projektu soutěž o nejlepší hudbu k siréně. Ve výběru deseti skladeb zvítězilo dílo Petra Hory A River Call. O vítězi druhé desítky „sirénové hudby“ se začne rozhodovat v únoru 2021.

Vítězná skladba: Petr Hora – A River Call

Podívejte se na všechny zkoušky sirén

„Všichni skladatelé se museli popasovat s netradičním zadáním, společně jsme pečlivě vybírali místa konání akcí. Někteří chtěli sirénu hlasitější, jiní naopak tišší, řada z nich psala pro svou bývalou školu nebo současné působiště, v jednom případě jsme do vzniku skladby i jako interprety dokonce aktivně zapojili studenty gymnázia,“ uvádí Eva Kesslová, ředitelka Orchestru BERG a dramaturgyně projektu. Kromě škol, univerzit či vědeckých institucí zazněly novinky například v bazénu, na koupališti, v tiskařské dílně, v kostele nebo v parku.

K projektu byli přizvání přední čeští autoři Ian Mikyska, Petr Hora nebo Michal Nejtek. K místům, která si pro své premiéry vybírají, mají obvykle bližší vztah nebo výrazně souvisejí s koncepcí jejich skladby. Neopomenutelnou podmínkou pak byla přítomnost samotné sirény.

Nejnovější články

Stránky